Vrij van zonde, maar hoe krijg je de focus van verslaving af?

Datum

2014-03-02

Kerk

nieuwegein

Predikant

fredblokhuis

Tags

denieuwemens

Tekst

Rom 13:11-14

Toegevoegd

2014-03-02

(Zie ook de preek van twee weken hiervoor, Natuurlijk ben je vrij van de zonde)

Aurelius Augustinus was een hangjongere in Tunesië zo rond 400 na Christus. Zijn vader liet zich pas op late leeftijd dopen, maar zijn moeder was wel erg gelovig en stuurde hem ook naar catechisatie. Augustinus was erg slim en kon iedereen onder de tafel praten. Later heeft hij het o.a. tot professor in de rhetorica geschopt.

Maar toen hij 16 was was het geld op en moest hij van school. In die tijd waren er veel feesten voor de godin Aphrodite (de godin van o.a. seksualiteit en vruchtbaarheid). Heel opzwepende muziek, een stapel alcohol en heel algemeen beschikbaar. Nu kijken we op internet, toen kon het op straatfeesten. Augustinus was als 16-jarige gek van sex en was op 18-jarige leeftijd al vader…

Hij walgt van zijn seksuele beleving maar vindt het ook lekker. “God, maak mij kuis, maar nu nog niet” bidt hij. Hij denkt er ook veel over na

Hij hoorde later in zijn leven een keer een paar kinderen bij een spel “pak en lees, pak en lees” roepen. Hij begreep dat als woord van God en pakte de bijbel. Rom 13:13-14.

Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd! Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt. (NBG)

Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt. (NBV)

Oeps.

Paulus noemt drie categorieën verslaving: drank, ontucht, boosheid. Die laatste is raar. Fred vond op een Engelse medische site de uitspraak dat boosheid de meest voorkomende verslaving is. Want boosheid dempt andere gevoelens.

We kunnen heel veel van ons gedrag goedpraten. “Ik drink niet meer dan gemiddeld”. “Ik rook alleen voor de gezelligheid”. “Een beetje porno kijken is gezond”. Enz.

Hoe krijg je je focus de goede kant op? We zijn, als we Romeinen 6 lezen, vrij van de zonde. Waarom heeft die dan nog zo’n macht over ons? Hoe keren we onze focus om? Door te kijken naar vers 9.

Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. (NBG)

Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ - deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ (NBV)

De ander liefhebben, dat is de sleutel. Maak het positief: niet “hoe kan ik gelukkig worden in mijn huwelijk”, maar “hoe kan ik mijn partner gelukkig maken in mijn huwelijk”. Draai de knop om.

Wat ook helpt: doe het licht aan (zie vers 13, “als bij lichte dag”). Daar kan het kwaad niet tegen. Als je elk glas alcohol bij de buren gaat melden, denken ze rap dat je teveel drinkt. En meldt je elke seksuele website bij je moeder? Dan ga je je ook snel anders gedragen. Maar in de praktijk verbergen we alles. De drank staat misschien wel in een kastje opgeborgen waarvan niemand weet dat er iets staat. En kinderen worden met een ipad in de wieg geboren dus als seksueel geinteresseerde puber hebben ze via internet overal toegang toe.

Het is gezond om tegen de lamp te lopen. Belijd het. Aan God, misschien ook aan anderen. Sommige mensen hebben een specifieke persoon aan wie ze alles vertellen, puur om op elkaar te letten en om elkaar te helpen.

Douche in het licht. Trek Jezus aan als een jas. Zonde die naar ons hart wil moet dan door die jas heen!

Hou Jezus maar lekker dichtbij. Niet ver af van je zonde, maar juist heel dichtbij. Je KUNT zó door Jezus beschenen worden dat je echt zelf lief gaat hebben. Nooit meer neergedrukt door een verslaving. Maar met Jezus als jas aan. “Hoe staat het, Mij als jas?” Een mooie lichtgevende jas.

Na afloop van de preek was er een getuigenis van een echtpaar. (Noot: ik hou het heeeeeeel algemeen in deze samenvatting). Daar kwam de verslaving van een van de twee naar boven nadat een huwelijk van kennissen op iets dergelijks kapot was gelopen. Het bekennen luchtte enorm op. De periode erna was zwaar, maar ze zijn er bovenop gekomen. Het is nu veel beter dan ervoor.

 
vanrees.org logo

About me

My name is Reinout van Rees and I work a lot with Python (programming language) and Django (website framework). I live in The Netherlands and I'm happily married to Annie van Rees-Kooiman.

Weblog feeds

Most of my website content is in my weblog. You can keep up to date by subscribing to the automatic feeds (for instance with Google reader):