(Dutch:) ChristenUnie/SGP en softwarepatenten (UPDATED)ΒΆ

Tags: personal

Ivm. de Europese verkiezingen probeer ik bij de ChristenUnie/SGP los te krijgen wat ze specifiek gaan stemmen als de softwarepatenten weer in het europarlement komen. Hun reactie aan het adres van minister Brinkhorst (die namens Nederland voor stemde) belooft veel goeds:

  • De Raad is in haar standpunt volledig voorbij te gaan aan de wijzigingen die het Europees Parlement in eerste lezing aangebracht heeft. Ook Nederland, onder leiding van minister Brinkhorst had helaas een belangrijke rol in de aanname van het huidige voorstel. De Eurofractie Christenunie/SGP had -samen met de meerderheid van het Europees Parlement- de inzet om de richtlijn dusdanig inhoudelijk te amenderen dat de octrooi mogelijkheden beperkt werden en het octrooi op software als zodanig niet mogelijk werd. De Eurofractie Christenunie/SGPbetreurt dit besluit van de Raad en zal in ieder geval de amendementen uit eerste lezing in tweede lezing opnieuw steunen en blijft bij haar eerder ingenomen standpunt.*

Hier gevonden.

Alleen, uit een vorige emaildiscussie bleek dat ze veel amendementen steunden, maar wel vonden dat een slechte regeling beter was dan geen regeling, dus dat niet de hele regeling weg gingen stemmen als de amendementen er niet door kwamen. Benieuwd naar de reactie.

I've got the reaction:

De "a"vragen zouden wij ondersteunen, alhoewel ik twijfel over 4. De B vragen zouden wij niet separaat ondersteunen, maar als geen van de onderdelen erin komt, zouden wij "nee" stemmen. Mn de eerste en tweede vraag zijn daarbij van doorslaggevend belang.

Het overzicht van alle partijen

 
vanrees.org logo

About me

My name is Reinout van Rees and I work a lot with Python (programming language) and Django (website framework). I live in The Netherlands and I'm happily married to Annie van Rees-Kooiman.

Weblog feeds

Most of my website content is in my weblog. You can keep up to date by subscribing to the automatic feeds (for instance with Google reader):