Voor u gelezen: 2 Kor

Datum

2021-10-24

Kerk

nieuwegein

Predikant

fredblokhuis

Tags

voorugelezen, erggoed

Tekst

2 Kor 12:7

Toegevoegd

2021-10-24

In mijn zwakheid ben ik sterk zegt Paulus.

Stelling: ik zou weleens wat sterker willen zijn. Hoeveel steken hun handen op? En de stelling “ik zou weleens wat zwakker willen zijn”? Hoeveel dan? In de eerste dienst waren het er 2 van de 80.

Ergens zit er in ons een hang naar groot, belangrijk. Dan draait het om de dominee (is hij goed genoeg? Ga ik naar de kerk?). Of het draait om de luisteraar (die eist kwaliteit). Of het draait om het gave muziekteam.

Daar gaat Paulus tegenin. Een mooi citaat van Bonhoeffer, dat een goede samenvatting is van 2 Kor:

Ontelbare keren is een gehele christelijke gemeenschap daaraan te gronde gegaan, dat zij leefde vanuit een wensbeeld. Elke menselijke wensdroom over de kerk moet gebroken worden, opdat de echte gemeenschap kan ontstaan.

God haat de dromerij, want ze maakt hoogmoedig en veeleisend. Wie zichzelf een beeld van de kerk droomt, eist van God en van de ander en van zichzelf de vervulling van die droom.

Leven met elkander - Bonhoeffer.

Paulus had een saai evangelie: Jezus houdt van je. De opvolgers van Paulus in Korinte waren veel leuker: onder andere legden die veel meer nadruk op de wetten van Mozes. Dat is tenminste iets waar je je aan kan houden en waarop je elkaar kan beoordelen. Waarschijnlijk waren ze ook betere sprekers dan Paulus: dat was een klein mannetje die saai praatte. Niet de droom-dominee van een hippe gemeente.

Paulus is niet de droom-dominee. Voldoet hij wel? Voldoen wij wel? Daar gaat de brief over. De Korintiërs willen hóóg; Paulus wil diep.

De brief begint met troost. Het wordt heel veel genoemd in de eerste verzen. Waarom? Misschien omdat het iets was waar Korinte behoefte aan had. “Troost? Dat heb ik toch niet nodig? Dat is voor de zwakken en zieligen en behoeftigen.” Paulus zegt dat hij zelf ook wel eens in de piepzak zit en zwak is. (Hoofdstuk 1).

Hoofdstuk 3 gaat over glorie. De “glorie” van de wet van Mozes. Maar wie kan eraan voldoen? Wie wordt er niet door veroordeeld? Wat is daar glorieus aan? Echte glorie komt door de heilige geest. Die boodschap is in ons hart gegrift in plaats van (zoals bij Mozes) in stenen platen. Hoofdstuk 4 heeft het over “aarden vaten”: die kostbare inhoud zit in ons, in een brosse goedkope kwetsbare aardewerken pot.

Hoofdstuk 5: Jezus is voor ons gestorven en daardoor heeft hij ons verzoend. Laat jezelf dan ook verzoenen met God. En dat kan maar op één manier: sterven met Jezus. Je kan je leven niet zomaar oppoetsen, je moet echt verzoend worden.

Hoofdstuk 8/9: collecte voor Jeruzalem. “De arme kraaien in Macedonië hebben onverwacht veel geld gegeven. Eh, Korinte, jullie blinken toch zo graag uit? Blink dan ook hierin uit: betalen!”

10/11/12/13: Paulus tegenover de super-apostelen. Daar gaat Paulus heel knap en verfijnd tegenin. “Ik ben veel beter, want ik ben veel zwakker”. Fred heeft zelf ook wel eens zoiets: “alsjeblieft, mag ik ‘s zondags misschien wat minder zenuwachtig zijn”. Maar ja, dan zou hij zich binnen de kortste keren sterk voelen…

Er mogen (corona…) meer mensen in de kerk zitten dan er daadwerkelijk zitten. Voelen we ons te sterk? Denken we zonder de kerk te kunnen, soms?

  • Ik zou sterker willen zijn - want dan heb ik God minder nodig?

  • Ik zou zwakker willen zijn - want des te meer zie je Góds kracht in mij.

 
vanrees.org logo

About me

My name is Reinout van Rees and I work a lot with Python (programming language) and Django (website framework). I live in The Netherlands and I'm happily married to Annie van Rees-Kooiman.

Weblog feeds

Most of my website content is in my weblog. You can keep up to date by subscribing to the automatic feeds (for instance with Google reader):