Wees wereldgelijkvormig - 1 Korinte 10, 11, 14

Datum

2021-11-14

Kerk

nieuwegein

Predikant

fredblokhuis

Tags

erggoed

Tekst

1 Korinte 10, 11, 14

Toegevoegd

2021-11-14

Fred las de tekst voor. De zwijgteksten. “Nou, wat gaat dat worden…”

“Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg”. Het woordje “dus”, dat slaat op 1 Korinte 9 en 10. In 10 stond “Geef geen aanstoot aan Joden, aan Grieken of aan Gods gemeente. Ikzelf doe dat ook niet.”. Korinte was een Griekse stad.

Jezus kwam op aarde en werd compleet een Jood. Jezus cijferde zich weg voor ons, maar wel even opletten: als nul kan je je niet wegcijferen, je moet wel iets/iemand zijn.

Hou zit het nou met de uitspraak van Paulus? Simpelweg dat hij zich zoveel mogelijk wil aansluiten bij de stad Korinte. Paulus wil zoveel mogelijk mensen met het evangelie kunnen bereiken. Met dat doel probeert hij zich zoveel mogelijk aan te passen.

Het kan wel raar overkomen. We denken van Paulus vaak dat ‘ie zo strak en star is, maar op deze manier lijkt hij een principeloze draaikont die met alle winden meewaait. Hij zegt het zelf ook: de Joden ben ik een Jood, de Grieken een Griek. Hij doet en laat zelf dingen die hij niet hoeft te doen en te laten om geen aanstoot te geven.

Dat is waarschijnlijk anders dan veel van ons vroeger meegekregen hebben: wordt niet wereldgelijkvormig. Je staat als christen apart. Je moet misschien ook wel apart staan. “Gij geheel anders”. Maar… waar we anders in moeten zijn is liefhebben. Niet zozeer het vormen van een aparte zuil.

Lukt het ons als kerkmensen om op dit punt geheel anders te zijn? Zijn wij liefdevol?

Voor de kerk is het heel aantrekkelijk om wij/zij te benadrukken. Om anders te zijn. Om een bubble te vormen. Niet wereldgelijkvormig. Anders kleden bijvoorbeeld. Anders omgaan met man/vrouw. Fred zelf dacht vroeger ook die richting op. Dat standpunt had hij. Maar stand-punt, stil-sta-punt: hij is in beweging gekomen.

Als wij-zij denken de bedoeling is, dan had Paulus toch moeten zeggen “doe in alles anders dan de Grieken”??? Dus dat kàn hij toch niet bedoeld hebben, omdat hij totaal iets anders schrijft?

Alles is toegestaan, maar niet alles bouwt op. Zoiets noemt Paulus regelmatig. Bij de Grieken was het gebruikelijk dat vrouwen tijdens religieuze bijeenkomsten hun hoofd bedekten en mannen juist niet. In de kerk vonden de vrouwen dat ze daar vrij van waren (wat ook in principe zo is). Maar een willekeurige Griek die binnenkwam keek daar wel heel raar van op.

Paulus zegt er wat over en heeft wat argumenten. Twee haalt Fred eruit:

  • “Iedere man die met bedekt hoofd profeteert maakt zichzelf te schande”. Huh? Dat heeft ‘ie niet uit het oude testament. Het waren in het oude testament niet de vrouwen die iets op hun hoofd hadden, maar juist de mannen. Bijvoorbeeld de priesters. Lees Exodus 28 maar eens.

  • “Lang haar is voor de man een schande, terwijl het een vrouw tot eer strekt”. Huh? Numeri 6 met de beschrijving van “Nazireeër”. Mochten hun haar niet afknippen. Samson is het bekendste voorbeeld. Ook de ijdele Absalom had lang haar. (Toevoeging Reinout: ook Jezus had lang haar).

Dus… wil Paulus met zijn argumenten/verboden zeggen dat het immer en altijd en overal geldig is wat hij zegt? Ook al gaat het compleet tegen het oude testament in? Nee! Hij wil alleen maar zeggen dat je de Grieken niet onnodig voor het hoofd moet stoten.

Als je totaal afwijkt van wat in de maatschappij gebruikelijk is, dan wordt je nagewezen. Een vrouw die directeur is van een bedrijf en in de kerk opeens niets mag zeggen: “snap jij dat nou?” Daarmee hou je mensen bij Jezus weg met randzaken. (Als mensen afknappen op de kernzaken van het geloof, dat is in zekere zin prima, we gaan geen compromissen sluiten op de hoofdboodschap).

Hoofdstuk 14. “Als iedereen in talen (glossolalie) gaat praten, wat zal een buitenstaander dan wel niet denken als ‘ie komt kijken? Dan denkt ‘ie dat jullie krankzinnig zijn.” Profeteren is al iets nuttiger, maar kennelijk gebeurde dat ook wel eens door iedereen tegelijkertijd. Paulus heeft er samen met die vreemde talen wel wat over te zeggen. De buitenstaander vindt het een schande als het zo’n zooitje is in de kerk. Zeker, voor de Grieken, als vrouwen met die kakefonie meedoen.

“God is een God van orde”. Als je in talen gaat spreken: max drie personen. En netjes na elkaar. En verplicht met een uitlegger erbij. Idem bij profeteren. Want… de geïnteresseerde buitenstaander.

De buitenstaander is voor Paulus de maat. Die moet niet afgeschikt worden als ‘ie oprechte interesse heeft.

Fred werd laatst geïnterviewd door twee scholieren voor een schoolopdracht. De eerste vraag? “Hoe gaan jullie in de kerk om met homo’s”?

Als we Paulus uitspraak eens naar nu, 2021, in Nederland vertalen: “wees de Nederlanders in welk opzicht dan ook ter wille. Ga in de kerk geen mensen meer discrimineren die men in de maatschappij niet meer wil discrimineren.”

 
vanrees.org logo

About me

My name is Reinout van Rees and I work a lot with Python (programming language) and Django (website framework). I live in The Netherlands and I'm happily married to Annie van Rees-Kooiman.

Weblog feeds

Most of my website content is in my weblog. You can keep up to date by subscribing to the automatic feeds (for instance with Google reader):