Zin van je leven en werken

Datum

2020-01-26

Kerk

nieuwegein

Predikant

busstra

Tekst

1 Kor 3:10-15

Toegevoegd

2020-02-09

Vier lezingen, om er van vier verschillende kanten tegenaan te kunnen kijken.

  • Prediker: het is allemaal een zinloze vertoning omdat er toch niets van over blijft. Pred 1:1-11.

  • 2 Kor 5:14-19 Wat ons drijft is de liefde van Christus. Het oude is voorbij gegaan en (anders dan bij prediker) het nieuwe is gekomen.

  • 1 Kor 3:10-15. Wat je doet is niet voor niets, want je mag bouwen aan het koninkrijk! Als het goed is, blijft het bewaard voor het eeuwige koninkrijk.

  • 2 petr 3:10-13. De fik erin.

Je krijgt als dominee veel zinsgevingsvragen. Het kwam echt op hem af toen hij als vakantiewerk in een psychiatrisch ziekenhuis werkte op de ouderenafdeling. Daar moest hij o.a. iemand ‘s ochtends wassen en ‘s middags een schone broek geven die vroeger directeur van een grote hotelketen was geweest. Toen kwam het wel bij hem binnen: de dood breekt alles af. Over 100 jaar weet niemand meer dat hij directeur was of dat hij uberhaupt bestond.

Als je prediker leest begrijp je het snel: de dood heeft altijd het laatste woord. Onder de zon is er niets wat blijft. Alles is nutteloos.

Het boek prediker is eigenlijk een grote roep om Jezus. God komt van “boven de zon”. Daardoor is het opeens niet meer nutteloos. Kijk naar de Emmausgangers: die sloften teneergeslagen naar huis. Na jezus dood was alles verloren.

Het is zo belangrijk dat Jezus is opgestaan. Paulus zegt het al: zonder zijn opstanding is alles wat we zeggen nutteloos en ons geloof zonder waarde. Met Jezus’ opstanding is wat we doen niet meer zinloos.

Van wat we doen gaat een deel met ons mee naar de nieuwe aarde. Een deel? Nou, ook wat we met de beste bedoelingen doen: lang niet alles is daadwerkelijk goed.

Als je het stuk van Petrus leest denk je dat overal de fik in gaat. Maar dat valt toch wel mee. “Alle sterren vergaan”: alle andere goden vergaan. “Alle elementen vergaan”: klinkt voor ons alsof alle materie vergaat. “Het stoffelijke”. Maar dat is eerder een heidense opvatting: dat het aardse er niet toe zou doen, zoals bij de Grieken. “Elementen” kan je beter opvatten als de elementaire kwaadheden.

De nieuwe aarde: het Grieks heeft twee woorden voor nieuw. Bij de nieuwe aarde denken we, in combinatie met Petrus’ vuur, dat God de oude weggooit en een nieuwe maakt. Als een oud bankstel dat je vervangt. Dat is de ene betekenis. De andere betekenis, die hier bedoelt wordt, is dat je je bestaande bankstel als nieuw maakt door het te laten herstellen en opnieuw laat bekleden.

Het christelijke geloof is vrijwel het enige geloof dat niet negatief staat tegenover het aardse leven. Bij veel godsdienten moet je het maar beter in het geestelijke zoeken.

Paulus spoort de ontvangers van zijn brieven aan om verder te gaan. Om verder te bouwen. Ja, want daardoor wordt zijn werk voortgezet! En dat zal hij later zien op de nieuwe aarde. Denk ook eens aan Abraham die op de nieuwe aarde rondloopt: die loopt daar met een grote grijns omdat hij ziet dat alle beloften van God zichtbaar zijn uitgekomen.

Ook kleine dingen gaan mee naar de nieuwe aarde. Dat kwartje dat je als kind bij de catechisatie in de collectebus voor Red Een Kind hebt gedaan? Misschien krijg je daar dan wel een bedankje voor van een kind uit India. Alles telt mee.

Alles bij elkaar wordt het één groot loflied voor onze God.

 
vanrees.org logo

About me

My name is Reinout van Rees and I work a lot with Python (programming language) and Django (website framework). I live in The Netherlands and I'm happily married to Annie van Rees-Kooiman.

Weblog feeds

Most of my website content is in my weblog. You can keep up to date by subscribing to the automatic feeds (for instance with Google reader):