Waar hebben we de bijbel aan te danken?

Datum

2019-10-27

Kerk

nieuwegein

Predikant

hogenbirk

Tekst

Rom 1:7

Toegevoegd

2019-10-27

Het is “bijbelzondag”, de zondag het dichst bij 31 oktober: reformatiedag. De reformatie, een terugkeer naar het fundamentele.

De bijbel, dat is toch wel een fundament. Waar hebben we de bijbel aan te danken? De heilige geest. Opgeschreven door mensen. Nou, laten we het eens toespitsen op het nieuwe testament. Waar hebben we dat aan te danken? En dan vooral de brieven?

De reden: gedonder in de gemeente. Vanwege strijd en onenigheid in de gemeentes. De eenheid in de kerk houdt op bij Handelingen 6: het conflict in de kerk in Jeruzalem tussen de griekssprekenden en de joodse gelovigen.

Elke brief van Paulus noemt hij wel eens “genade en vrede zij u in de naam van…”. Dat hadden ze dus nodig!

Kijk eens naar Romeinen 1:7. Aan wie schrijft hij de brief? Niet aan de gemeente. “Aan allen in Rome”. Dus aan alle gelovigen in Rome.

Ook: “geliefden van God”. Paulus was nog nooit in Rome geweest. Hij kende de mensen daar niet. Dus om dan te zeggen “geliefde gemeente” ofzo… Maar hij kan wel zeggen “geliefden van God”!

Heilig zijn…. compleet toegewijd zijn aan God en zijn medemens. Dat is lastig. Dat lukt vrijwel niemand. Paulus ook niet. Hij introduceert zichzelf dan ook rustig. Het gaat erom om te dienen, zoals Jezus deed. Het is lastig. Paulus kwam plotsklaps tot geloof op de weg naar Damascus. Hij had er drie jaar voor nodig om er mee om te leren gaan, met die verandering.

Paulus heeft nogal wat voor z’n kiezen gekregen. Hij kreeg niet automatisch erkenning. Hij was immers geen discipel van Jezus. Hij had zelfs gelovigen vervolgd. Dus… argwaan. En lang niet altijd acceptatie. Maar… God heeft hem genade geschonken om iets voor Hem te mogen doen.

Zo komen we bij de tekst van de preek. “Genade voor u en jou, en vrede”. Genade. Gein (daar heeft het Hebreeuwse woord mee te maken). Gunnen. Genade is gunnen. En het geeft ruimte.

Al gaat de storm te keer, leg maar je handen in de hand van de Heer. Je hoeft niet bang te zijn.

Gun de ander ruimte (om te twijfelen). Gun de ander tijd (om ergens achter te komen, of om iets uit te zoeken). Je hoeft het niet met de ander eens te zijn.

Aan iedereen zijn gaven gegeven. Goddelijke karaktertrekken. Klein of groot? Geduld? Vriendelijkheid? Liefde? Goedheid? Mensen gewoon “goeiedag” wensen? Geloof? Zelfbeheersing? Zachtaardigheid?

Waar hebben we de bijbel aan te danken? Aan de Heilige Geest. En aan de conflicten in de bijbel. Waarvoor de Heilige Geest ons tips geeft. Genade en vrede!

 
vanrees.org logo

About me

My name is Reinout van Rees and I work a lot with Python (programming language) and Django (website framework). I live in The Netherlands and I'm happily married to Annie van Rees-Kooiman.

Weblog feeds

Most of my website content is in my weblog. You can keep up to date by subscribing to the automatic feeds (for instance with Google reader):