Hemelvaart: wat merken wij van Jezus’ heerschappij?

Datum

2018-05-10

Kerk

nieuwegein

Predikant

thijsvandekamp

Tags

hemelvaart

Tekst

psalm 110

Toegevoegd

2018-05-10

Wat merken we van hemelvaart? Van het koningschap van jezus? Van Jezus’ troonsbestijging lezen we bijvoorbeeld niets in het nieuwe testament. Daarvoor moeten we naar het oude testament, naar psalm 110.

Psalm 110 gaat over Jezus. Een koning die ook priester is: dat kwam in Davids tijd niet voor, alleen ene Melchizedek was dat ooit. Ook betrekt Jezus zelf psalm 110 op zichzelf. Petrus haalt de psalm ook aan in zijn pinksterpreek met zijn “Jezus bestijgt de troon”.

Psalm 110: de heerschappij van de Messias zal zó compleet zijn dat hij al z’n vijanden onderworpen heeft. Ook in openbaring staan teksten als “alle aardse en geestelijke machten worden verslagen en onderworpen”.

De heerschappij wordt nogal “robuust” omschreven: de lijken stapelen zich op. Maar: het moet gebeuren. Het is als een kankergezwel dat weggesneden moèt worden, want anders…. Kijk ook naar het lief klinkende “herder”: de zachte herder moet hard zijn als hij zijn kudde tegen wolven moet beschermen!

En: het is een gewonnen strijd die gestreden wordt. En wij zijn allemaal soldaten in die strijd.

Handelingen 4:1-31. Petrus en Johannes hebben iemand genezen. Onder andere daarvoor worden ze in de tempel gearresteerd. Ze staan tegenover de hogepriesters. Een ongeletterde man die preekt tegenover een groep professoren. Maar de hogepriesters kunnen er niets tegenin brengen: de overduidelijk genezen persoon was erbij. Ze bevelen Petrus en Johannes er in ieder geval niets verder over te zeggen. Maar die brengen er tegenin dat ze God in de hemel moeten gehoorzamen. Meer moeten gehoorzamen dan dat ze mensen mmoeten gehoorzamen.

Waar merk je hier van Jezus’ heerschappij? Je merkt het onder andere in discipelen die vrijmoedig erover praten. Dus als je je afvraagt hoe het zit met Jezus’ heerschappij, vraag je dan ook af hoe het zit met onze vrijmoedigheid om erover te praten.

En in hoeverre gaan wij in tegen overheden en machtige groepen? Als ze zaken doen die slecht zijn voor het milieu, bijvoorbeeld. Of voor kwetsbare groepen.

Huiswerk. Ga in je eigen leven na: op welke momenten mis ik vrijmoedigheid om iets te zeggen of om ergens tegenin te gaan?

 
vanrees.org logo

About me

My name is Reinout van Rees and I work a lot with Python (programming language) and Django (website framework). I live in The Netherlands and I'm happily married to Annie van Rees-Kooiman.

Weblog feeds

Most of my website content is in my weblog. You can keep up to date by subscribing to the automatic feeds (for instance with Google reader):