Goede vrijdag: de moeder van Jacobus en Johannes

Datum

2018-03-30

Kerk

nieuwegein

Predikant

fredblokhuis

Tags

goedevrijdag

Tekst

joh 19:25-27

Toegevoegd

2018-03-30

mat 20:17-21 mat 27:55-56 joh 19:25-27

Eerst luisterden we “Mary did you know”. Maria, wist je dat allemaal wel, wat er zou gebeuren? Ze wist dat het de Zoon van God was, dus dan kan je wel wat verwachten. Vlak na de geboorte, in de tempel, krijgt ze te horen “er zal een zwaard door je ziel gaan”: een rare kraamvisite…

De twaalfjarige Jezus raken ze kwijt in de tempel. Hij komt al op een afstand. Later, bij het eerste wonder op de bruiloft te Kana, zegt hij afstandelijk “vrouw, wat heb ik met u te maken”. Raar.

Bij het kruis staan vele vrouwen. Mannen laten het op de essentiële punten in de bijbel vaak afweten. De enige die erbij staat is Johannes. Zijn moeder is er ook bij. “De moeder van Jacobus en Johannes”.

Die moeder heeft een poosje vóór de kruisiging iets voor haar zonen gevraagd: of haar zonen eerste en tweede minister mochten worden: links en rechts van Jezus. Een ongepaste vraag, maar ze bedoelde het goed, want ze geloofde helemaal in Jezus. Ook een rare vraag, omdat Jezus net ervoor gezegd had dat hij gemarteld zou worden.

Nu staat ze bij het kruis. Links en rechts hangen twee misdadigers. De plekken waarom ze voor haar zonen hadden gevraagd…. Die hoogste plek kunnen ze ook wel vergeten: Jezus hangt dood te gaan…

Zij heeft haar zoon naast zich. Maria heeft haar zoon niet naast zich. Die hangt aan het kruis. Ze kijken er naar.

Jezus heeft lief. Lief tot het eind. Hij bid voor de soldaten die hem ophangen. Hij zegt tegen één van de misdadigers dat hij vandaag nog in de hemel zal komen. En tot het uiterste heeft hij aandacht voor iedereen om hem heen. Zelfs stervende. Hij heeft ook aandacht, tot het eind, voor zijn eigen moeder.

Zijn allerlaatste persoonlijke kruiswoorden (afgezien dus van ‘ik heb dorst’ en ‘het is volbracht’) zijn voor z’n moeder. Hij koppelt Johannes en Maria aan elkaar. Een veilig onderdag voor zijn moeder - en hij spreekt zijn vertrouwen uit in Johannes.

Zó lief had hij de wereld dat hij voor iedereen zorg had. Er wordt voor Maria gezorgd. Dat had Jezus geregeld. Hij “regeerde over zijn graf heen”. Ja, hij kan dat. Idem bij de hemelvaart: hij kan het beloven, wat hij daar zegt.

Nadat hij het voor Maria geregeld had wist hij dat het volbracht was en stierf hij. Opvallend! Het staat er echt!

 
vanrees.org logo

About me

My name is Reinout van Rees and I work a lot with Python (programming language) and Django (website framework). I live in The Netherlands and I'm happily married to Annie van Rees-Kooiman.

Weblog feeds

Most of my website content is in my weblog. You can keep up to date by subscribing to the automatic feeds (for instance with Google reader):