Het gebed van Jabes

Datum

2016-01-03

Kerk

nieuwegein

Predikant

fredblokhuis

Tekst

1 kron 4:9-10

Toegevoegd

2016-01-10

Voornemens voor 2016. We vragen elkaar er wel eens naar. Maar: waarom vragen we eigenlijk niet naar onze gebeden voor 2016?

Wij zijn (als gereformeerden) niet zulke sterke bidders. We kunnen veel leren van de evangelischen. We bidden niet zo gericht en specifiek.

Dan nu dat gebed van Jabes. “Zo bid je toch niet?!?” Om het in zijn onbeschaamdheid voor ons aannemelijk te maken is er vaak een veel geestelijker luchtje aan gehangen. Maar oppassen dat je zijn gebed niet juist wegredeneert en vergeestelijkt: het is waarschijnlijk letterlijk bedoeld.

Je kan het ook te wereldlijk opvaten. Je kan namelijk ook de niet-geestelijke kant op gaan door het bijna als een recept voor rijkdom te zien (ik rek wat de dominee zei hier iets op [reinout]). Hij liet een boekje van een zekere Wilkinson zien. God staat klaar met zegeningen, we hoeven er alleen elke dag om te vragen d.m.v. dit gebed. Maar dan een beetje overtrokken.

Jabes. Nomen est omen. “Man van smarten”. Ongelukskind. Maar… hij stond hoger in aanzien dan zijn broers. Oh? Hij heet Jabes, maar gedraagt zich niet als een Jabes. Je hoeft je niet bij je lot neer te leggen?

“Zegen mij overvloedig”. Met de nadruk op “zegenen”. Niet op “mij”. De nadruk op wat God wil doen.

“Vermeerder mijn grondgebied”. Al de grond in Israel was verdeeld over de stammen en families. Kennelijk heeft hij niets of weinig. Er is iets mis gegaan. Vader overleden? Grond verloren gegaan? Hij vraagt dus eigenlijk aan God om hem te geven wat hij beloofd heeft, want iedere familie in Israel had zijn eigen grondgebied toebedeeld gekregen.

“Geen pijn”. Hij bidt de smart van zijn moeder van zich af. Hij mag toch geen speelbal zijn van het noodlot?

Hm. Zo klinkt het mooi.

Het is een aansporing voor ons. Om concreet te vragen aan God om zaken. Niet Amerikaans-ritueel elke dag dezelfde omschrijving. Maar het is prima om concreet om zaken te vragen.

Niet “afwachten” maar “verwachten”? Vragen aan god en dan verwachtingsvol naar het nieuwe jaar kijken? Dat is iets anders dan vol angst afwachten wat 2016 nou weer (voor ellende) gaat brengen.

 
vanrees.org logo

About me

My name is Reinout van Rees and I work a lot with Python (programming language) and Django (website framework). I live in The Netherlands and I'm happily married to Annie van Rees-Kooiman.

Weblog feeds

Most of my website content is in my weblog. You can keep up to date by subscribing to the automatic feeds (for instance with Google reader):