Ezechiel

Datum

2016-10-09

Kerk

nieuwegein

Predikant

fredblokhuis

Tekst

Ezechiel 16

Toegevoegd

2016-10-09

In Ezechiel 16 profeteert Ezechiel over Jeruzalem. De afkomst is niet zo mooi. Hetitisch enzo. Een vondeling! God heeft Jeruzalem gewassen en vertroetelt.

Maar vanaf vers 15: “Je werd overmoedig omdat je zo mooi was geworden”. Het steeg je naar je hoofd. Je bedroog me. Trok je kleren uit voor elke vreemdeling die langs kwam. Overspel! De taal die Ezechiel gebruikt is zo grof, inclusief geslachtsdelen, dat het eigenlijk niet in de synagoges gelezen werd.

God scheldt zijn eigen bruid, Jeruzalem, zelfs uit voor hoer. Je hebt je eed gebroken en dus zal ik je behandelen zoals je verdient. Maar ik zal me aan mijn verbond houden. Je zult weten dat ik de heer ben! Je zult zwijgen en je schamen als je denkt aan alles wat je hebt gedaan. Je zult weer aan me denken als je twee zusters, Sodom en Samaria, samen met je zullen komen.

Geschiedenis. Juda, het tweestammenrijk, en Israel, het tienstammenrijk. Beiden werden ontrouw. Israel veel eerder. Onder andere omdat de eerste koning van het tienstammenrijk om politieke redenen twee afgodsbeelden in Dan en Bethel plaatste om te voorkomen dat “zijn” bevolking naar Jeruzalem zou gaan voor de verering van God.

Het tienstammenrijk wordt afgevoerd. Naar Assur, naar Nineve. Bij die ramp zijn eigenlijk geen profeten betrokken. Jona werd zelfs naar Nineve gestuurd, niet naar Samaria… God besteedde veel meer aandacht aan Juda.

Bij Juda, het tweestammenrijk, zijn veel meer profeten betrokken. Ook in de ballingschap zijn er twee: Daniel en Ezechiel. Die zitten zelf dus ook echt in ballingschap.

In ballingschap heb je geen koning. Ook geen priesters, want er is geen tempel. Laat Ezechiel nu net tot het priestergeslacht behoren. Werkeloos. Maar God heeft werk voor hem: profeet! Hoe God werkt verandert af en toe. Soms door profeten, soms door koningen, soms door priesters. Dat is het opvallende van Jezus: hij is profeet, koning en priester tegelijkertijd!

Ezechiel ziet in het begin een raar visioen met een soort kar met wielen waarmee ‘ie alle kanten op kan. Geen tempel? Boeit niet. Ik kan als God alle kanten op. De preek vanochtend ging over de Samaritaanse vrouw: tegen haar zei Jezus ook dat mensen later God noch in Samaria noch in Jeruzalem zouden aanbidden. God is flexibel. Het kan overal! Ik kan overal heen.

Ezechiel 2: God waarschuwt stevig. Je kan niet zeggen dat God niets zegt. Hij waarschuwt. Hij zegt ook nog dat hij het niet leuk vind om slechte mensen te doden. Dus… stevig waarschuwing! Er zijn zaken die te ver gaan voor God. Jeruzalem, die hoer, dient er onherroepelijk van langs te krijgen. Maar…. hij waarschuwt! Daar zijn profeten voor.

Ezechiel 33: de Geest van God tilt Ezechiel op. Rare zaken. Hij hoort ook zaken. Hij vertelt daar ook over. En hij doet ook symbolische handelingen. Hij maakt een kleine maquette en gaat soldaatje spelen. Daarna gaat hij 390 dagen op zijn ene zij liggen en dan nog 40 dagen op z’n andere. Om iets aan te geven.

Ook wordt zijn vrouw van hem afgenomen en hij mag er niet over rouwen. Symbool voor de oogappel Jeruzalem die effectief van God is afgenomen door de Joden.

Wat wil Ezechiel? Dat de Joden weten dat God doet wat hij zegt. En dat er meer is dan Jeruzalem. En, als derde, dat God toch niet loslaat wat zijn hand begon: Jeruzalem wordt weer hersteld.

God doet wat hij zegt: in Ezechiel 33 krijgen de ballingen van de eerste groep, waar Ezechiel bij hoorde, te horen dat Jeruzalem gevallen was. “Kijk, ik/God heeft het gezegd! Je had het kunnen weten!” Er staat in Ezechiel vaak “de woede van God over Israel”.

Maar… de volken rondom Jeruzalem, die zich eerst een breuk lachen, krijgen daarna de deksel op hun neus. Zijn zijn daarna aan de beurt. God is rechtvaardig.

Ezechiel, als boek, zit goed in elkaar. Steeds komen er teksten en bewoordingen terug. God gaat weg en komt weer terug. Een bruid wordt afgenomen en komt weer terug. Enz. 65 keer staat er in het boek je zult weten dat ik de Heer ben. God heeft alles in de hand. Hij is machtig. En zijn naam is belangrijk.

Gods naam is belangrijk! Het is Zijn Merk. Zijn merk is belangrijk. Het kan ook besmeurd worden en dat moet voorkomen worden. Bij Volkswagen denk je aan sjoemelsoftware. Bij Philips denk je aan het bedrijf, niet aan de oprichter met dezelfde (achter-)naam.

Dat was er mis in Jeruzalem: ze besmeurden daar Gods naam. En dus haalt God zijn Naam daar weg. Zijn Merk staat er niet meer op. God wil dat zijn naam weer gezuiverd wordt. En daar heeft Israel dan weer profijt van, want Gods naam is met Israel verbonden. Na de ballingschap begint God bij de terugkeer van Israel naar Jeruzalem eigenlijk weer opnieuw met zijn Merk. Zijn Naam moest gezuiverd worden.

En… Zijn liefde moest beantwoord worden. God heeft lief en hij moet zijn liefde beantwoord krijgen. Al moet hij Jeruzalem er eerst voor afbranden: hij zal zijn liefde beantwoord krijgen. In Ezechiel staat ergens een verhaal over een vondeling-meisje dat door God wordt gevonden. Hij heeft haar lief en voedt haar en voedt haar op. Hij kleed haar. Ze wordt een mooie meid. Ze krijgt borsten en schaamhaar (Ezechiel beschrijft dat allemaal vrijmoedig). God trouwt met die mooie meid! Maar tegen de tijd dat ze 25 is gaat ze opeens aan de kant van de weg staan en geeft haar lichaam, als een hoer, aan elke man die langs loopt. Aaargh!

God moet haar straffen. Streng. Heel streng, maar daarna ook heel genadig: hij neemt haar weer aan. Hij vergeeft haar. In Ezechiels profetie staat dat hij zelf Sodom weer tot leven zal wekken. Zelfs Sodom! God zal de aarde weer tot een paradijs maken.

Net zoals Ezechiel op een gegeven moment tot een vallei vol met dode, dorre beenderen moet profeteren “wordt weer levend”. En dat het gebeurde! Die dorre beenderen, dat is Israel. “God laat niet varen wat zijn hand begon”.

 
vanrees.org logo

About me

My name is Reinout van Rees and I work a lot with Python (programming language) and Django (website framework). I live in The Netherlands and I'm happily married to Annie van Rees-Kooiman.

Weblog feeds

Most of my website content is in my weblog. You can keep up to date by subscribing to the automatic feeds (for instance with Google reader):