Vrijwilligers

Datum

2014-06-22

Kerk

nieuwegein

Predikant

fredblokhuis

Tekst

Hand 6:1-6

Toegevoegd

2014-06-30

(Achtergrond: het was een intrededienst voor nieuwe kerkenraadsleden).

Dit gedeelte gaat zowel over vrijwilligers die iets doen en over hen die zich buitengesloten voelen. Hou steeds in gedachten bij welke groep jij je vindt horen.

In Handelingen 6 komt er een probleem bovenborrelen. Snelle groei in combinatie met Griekssprekenden (“allochtonen”). De laatsten voelden zich overgeslagen.

Maar… de gemeenschappelijke maaltijden liepen goed (volgens de tekst). Dus overgeslagen worden bij de maaltijden is het niet (en op die manier lezen we de tekst normaliter wel). Wat was het probleem dan wel? De Statenvertaling noemde het al in zijn kanttekeningen: de griekssprekenden wilden meehelpen bij het uitdelen! Met de organisatie! Als vrijwilliger! Daar werden ze van buitengesloten.

Zeven opvallende woorden:

  • Ontevredenheid Gemopper. Net zoals Israël in de woestijn. Maar het wordt hier positief gebruikt: ze klagen dat ze niet mee mogen helpen! Wow, wat een vitale gemeente.

  • Overleg Ze pakken het democratisch aan. Gemeentevergadering. “Wie vinden jullie geschikt?” Verkiezing trouwens niet via tweetallen! (We krijgen als kerk in Nieuwegein soms commentaar dat we de ambtsdragerverkiezing niet via tweetallen doen zoals de traditie eist; Freds antwoord is dan dat wij het volgens de bijbel doen…)

  • Organisatie Nee, we moeten geen bedrijf worden. Maar als je gaat groeien moet je gaan organiseren. Ze over-organiseren trouwens niet.

  • Zakelijkheid Ja, ook in de Pinksterkerk. Ze gebruiken hun verstand. Geen geestelijk spul. God geeft vaak geen instantoplossing, je moet er goed over nadenken.

  • Maatwerk Taken scheiden is handig. Dat doen we in ieder geval goed in de Ankergemeente. Fred is aangenomen om te preken, de rest wordt door anderen gedaan, bijvoorbeeld.

  • Diakonie Dienen. Hoe kan ik dienen. Hoe kan ik helpen. Alsjeblieft, hier heb je een bijbeltekst. Hier heb je de notulen. Alsjeblieft.

  • Het woord Het woord bepaalt. Dat geeft groei en diepgang. Ander onderscheiden we ons niet van een werelds clubje. Het woord geeft groei.

 
vanrees.org logo

About me

My name is Reinout van Rees and I work a lot with Python (programming language) and Django (website framework). I live in The Netherlands and I'm happily married to Annie van Rees-Kooiman.

Weblog feeds

Most of my website content is in my weblog. You can keep up to date by subscribing to the automatic feeds (for instance with Google reader):