Verandert er wat aan je karakter als je de Heilige Geest krijgt?

Datum

2014-06-08

Kerk

nieuwegein

Predikant

fredblokhuis

Tags

pinksteren

Tekst

Hand 2

Toegevoegd

2014-06-16

Hoe verander je als je de heilige geest krijgt? Blijf je jezelf? Verander je van teruggetrokken naar iemand die vooraan staat, bijvoorbeeld? God heeft je toch gemaakt met een bepaald karakter? Is dat niet goed dan, moet het veranderen? Het zijn nogal vragen…

Laten we nu met pinksteren eens naar Petrus kijken. Die is het actiefst op pinksterdag. En die heeft net de Heilige Geest gekregen.

Even wat voorgeschiedenis. Petrus is de eerste discipel die door Jezus tot discipel geroepen wordt. En hij krijgt een nieuwe naam: Petrus i.p.v. Simon. Rots. Petrus houdt veel van Jezus. Hij vindt het niks dat Jezus zegt dat hij gaat sterven. Petrus wil zijn leven voor Jezus geven. Het blijft niet bij woorden: hij stortte zich in Getsemane gelijk gewapend op de soldaten.

Radicaal, onstuimig, impulsief. Zo is zijn karakter. Haantje de voorste. Moet dit veranderen? Hij heeft Jezus er wel eens mee voor de voeten gelopen. “Achter mij”, heeft Jezus wel eens gezegd. Er is iets gebroken bij Petrus toen hij Jezus verraadde. En hij heeft nu bij Pinksteren de geest gekregen.

Eens kijken. Bij Pinksteren is Petrus nog steeds dezelfde: hij is nog steeds haantje de voorste en hij is degene die de preek houdt. Van driftig is hij nu geestdriftig geworden. Zijn karakter is in het licht gezet.

Kijk eens in de brieven van Petrus. Hij accepteert het lijden. Hij is er niet meer driftig over. Hij brak de gevangenis niet af toen hij erin werd gegooid. Geestdrift i.p.v. drift.

Een paar voorbeelden van andere mogelijke veranderingen:

  • Sociaal iemand: aandacht geven i.p.v. aandacht trekken?

  • Open iemand: niet meer bang omdat je overal open en bloot voor bent, maar meelevend?

  • Volgzaam: van meelopen tot dienen.

  • Rustig: van traag naar geduldig, stabiel.

  • Rationeel: van piekeren en betweterigheid naar diepgang.

Kijk ook naar Paulus: van fanatiek naar gedreven. Hij ving nog steeds mensen, maar hij ving ze nu voor Jezus i.p.v. ze in de bak te gooien.

Terug naar Petrus. Hij is niet onfeilbaar. Het laken dat neerdaalde met paling en varkens en ander onrein spul: hij weigert eerst driftig. “nooit!”. Ook later moet Paulus hem de mantel uitvegen omdat Petrus weer eens schijnheilig is.

Gemeentes hebben ook karakters. Daar heb je ook een donkere en lichte kant. Pergamum, openbaringen 2, is vasthoudend. Donker is dat ze nog in oude afgoden vasthouden. Licht is dat ze heel trouw aan het geloof zijn. Elke keer naar de kerk enzo.

Hoe zien wij er uit als we met ons karakter in het licht staan? Besef dat wij het uithangbordje van God zijn voor de mensen om ons heen.

(Opmerking: de preek deed me een beetje denken aan de een aspect van de enneagram theorie. Een van de theorieën om persoonlijkheidstypes in te delen. Een centraal punt erin is dat er goede en slechte kanten aan karaktereigenschappen hangen. Danwel dat zoiets op een goede, effectieve manier of op een slechte, onproductieve manier naar buiten kan komen. Het kan zijn dat je als je goed in je vel zit, dat je dan je omgeving structuur en houvast geeft. En dat je met dezelfde eigenschappen, maar als je niet goed in je vel zit, alles en iedereen in je omgeving toeblaft en bevelen geeft. Zelf heb ik er ook een keer naar gekeken)

 
vanrees.org logo

About me

My name is Reinout van Rees and I work a lot with Python (programming language) and Django (website framework). I live in The Netherlands and I'm happily married to Annie van Rees-Kooiman.

Weblog feeds

Most of my website content is in my weblog. You can keep up to date by subscribing to the automatic feeds (for instance with Google reader):