Kinderen vinden het prima iets te krijgen

Datum

2014-10-12

Kerk

nieuwegein

Predikant

fredblokhuis

Tags

doopdienst engels

Tekst

Luc 18

Toegevoegd

2014-10-14

(Note: English translation below)

We lazen drie teksten:

  • Deut 33:12, zegen voor Benjamin (“lieveling van God”)

  • 2 Sam 12:24-25, zegen van God voor het babytje Salomo (wordt ook “lieveling van God” genoemd).

  • Luc 18. Kinderen komen bij Jezus.

Fred Blokhuis liet de rouwkaart zien van zijn moeder (die was eerder die week overleden). Een foto van toen ze 21 was: een sterke jonge vrouw. Terug naar vroeger. Hoe ouder je wordt, hoe afhankelijker en deels kindelijker je vaak/soms ook wordt.

Veel plaatjes van de scene van “Jezus met de kinderen” tonen kinderen van 10 of 12 jaar. Let er maar eens op. De zondagsschool. Dat klopt niet, want 10-12 jaar zou geen probleem zijn voor de discipelen. Kinderen van die leeftijd kan je best mee praten. De echte term die gebruikt wordt is zuigeling. Dus Jezus krijgt de crèche langs!

Jezus wordt nog wel eens met Ghandi vergeleken. Een goed mens. Een wijze man. Bij zo’n persoon moet je niet met kleine kinderen aankomen. Maar de ouders wilden dat Jezus de kinderen aanraakte. Aanraken in plaats van wijs ermee te praten.

Lucas, die dit evangelie heeft opgeschreven, was arts. En had veel interviews gedaan voor zijn evangelie. Als arts viel het hem op hoe vaak Jezus mensen aanraakte. Contact.

Vertaald naar nu: Jezus brengt je online. Je wordt verbonden met de hemel.

Kinderen ontvangen dat. Ontvangen in plaats van nemen. “Nemen” is iets van onze tijd. Je wilt zaken. Ontvangen is lastig. Je bent niet graag afhankelijk. Kinderen hebben daar geen probleem mee, met ontvangen. Daarom noemt Jezus ze hier een voorbeeld voor ons!

Een baby vindt het prima om iets te krijgen, bijvoorbeeld een schone luier. Een kind vindt een groot cadeau prima. Een volwassene zegt in plaats daarvan dan zoiets als “dat had je niet hoeven doen”.

Daarom zijn kinderen ons voorbeeld. Die ontvangen. Heel zichtbaar is dit in de doop. Je ontvangt. Net zoals de baby Salomo en Benjamin de zegen ontvangen.

English translation

Note: it was a baptisement service, two little kids were baptized.

We started with three bible verses:

  • Deut 33:12, little Benjamin’s blessing (“adored by God”).

  • 2 Sam 12:24-25, God’s blessing for David’s little baby Salomo (also called “adored by God”).

  • Luke 18. The kids visiting Jesus

The mother of Fred Blokhuis (the preacher) died in the last week. He showed the mourning card they send around, showing his mother like she was when she was 21. A strong, young woman. Back to the past. The older you get, the more dependent (and partially child-like) you often/sometimes become.

If you look at pictures of Jesus and the kids, you almost always see kids aged 10 to 12. A bit like a sunday school. But that’s not right! Kids 10-12 wouldn’t have been a problem for the disciples. Those kids can talk and discuss and Jews are used to having simple theological discussions with kids.

The real reason why the disciples try to keep those kids away from Jesus is because they’re babies! The word used for “kids” is much closer to “babies” or “infants”. So those mothers aren’t sending the sunday school to the teacher Jesus, they’re dumping the kindergarten on him!

Jesus is sometimes compared to Ghandi. A good human. A wise human. Such a wise person shouldn’t be bothered with little kids, right? But that’s not the way Jesus is. Those parents want Jesus to touch the kids. They want him to touch them; they don’t want wise words for their kids.

Luke, the doctor that wrote this gospel, did a lot of interviews before writing down his gospel. As a doctor, he noticed how often Jesus touched people. Contact.

Translated to our present times: Jesus brings you online. You’re connected to heaven.

Kids don’t mind receiving that. They receive instead of taking things. Even though “taking” is something you see often in our current day and age. You want things, but it is hard to receive things. You don’t like being dependent on others. Kids, in contrast, don’t mind at all. That’s why Jesus sets them before us as an example.

A baby doesn’t mind at all if he gets fresh diapers. A kid doesn’t mind a big present. If we, as adults, get a big present, we often say something dismissive like “you didn’t have to do that!”.

That’s why kids are an example for us. Kids don’t mind receiving.

“Kids receiving something” is very visible when we baptise them. They receive. From God. Just like baby Salomon and baby Benjamin received the blessing.

 
vanrees.org logo

About me

My name is Reinout van Rees and I work a lot with Python (programming language) and Django (website framework). I live in The Netherlands and I'm happily married to Annie van Rees-Kooiman.

Weblog feeds

Most of my website content is in my weblog. You can keep up to date by subscribing to the automatic feeds (for instance with Google reader):