Afscheidsdienst Rijn de Jonge

Datum

2011-02-13

Kerk

nieuwegein

Predikant

ktdejonge

Tags

afscheidsdienst

Tekst

1Tim 2:11-13

Toegevoegd

2011-02-13

Preek Rijn

Gelezen werd psalm 89:1-9 en 1tim 2:1-13. We hebben veel gezongen, zoals we van Rijn gewend zijn. Van een mooie psalmen voor nu 84 met pianobegeleiding tot een indrukwekkende psalm 100 zoals alleen een psalm 100 met goed orgelspel en een volle kerk kan klinken!

Deze preek gaat meer over Rijn zelf dan we gewend zijn - en ook meer dan Rijn zelf lief is. Zo waarschuwde hij ons.

Het gaat in dit gedeelte in 1 Timotheus over de voortgang van de prediking. Paulus is, geketend, bijna aan het einde van zijn loopbaan, maar: “het woord is niet geboeid”. Paulus was ruim dertig jaar apostel. En Timotheus was een van zijn trouwste leerlingen. En die moet ook op zijn beurt weer zorgen voor goede voorgangers.

Soldaat, atleet, boer. Daar vergelijkt Paulus voorgangers hier mee. Dat lijkt in eerste instantie wat raar. Zie je Rijn als soldaat? Hij heeft niet eens in militaire dienst gezeten. Atleet is ‘ie natuurlijk wel met z’n vele fietsen. Maar het gaat erom waarin een voorganger trouw en betrouwbaar moet zijn:

  • Een soldaat is in dienst van zijn bevelhebber. Wees dienstbaar en sta het evangelie niet in de weg. Je moet weleens een stapje opzij doen.

  • Een atleet moet zich aan de regels houden.

  • Een boer doet zwaar werk.

Het geloof vraagt keuzes. Jezus vertrouwen. Jezus volgen. Jezus belijden. Vertrouw niet op eigen slimmigheidjes. Eigen stoerheid weg. Genade alleen! Ondanks eigen fouten. Genade alleen.

Timotheus had zijn fouten en nadelen. Te meegaand, bijvoorbeeld. En hij heeft het niet uitgehouden in Korintie en zit, ten tijde van Paulus’ brief, in Efeze.

Ook Rijn had fouten. Een tijdje lang ging het niet goed. Zodra hij het toegaf begon het herstel. (Hier zong een dochter van Rijn na afloop ook over met een prachtige psalmen voor nu 30). Het machogedrag moet maar eens weg. Ook als predikant ben je maar een mens. Maar uiteindelijk gaat het om God. Je hoeft op zich alleen naar Hem te wijzen. Ondanks eigen fouten. Hij blijft jou trouw. Daar kan je van leven!

Jezus’ woord gaat door. Het heeft kracht. Onstuitbaar. Het gaat zijn weg. Ook in Nieuwegein. Met Fred als nieuwe dominee. Wij leven van de trouw van Christus.

Lied na de preek: gez 305. Alleen van Zijn genade.

Overname Fred Blokhuis

Fred zei nadat hij de dienst overnam: vriend, broeder, collega en (op twee manieren) voorganger. Dat de Here je zegent. Dat Hij je uit laat rusten van je harde werk. Dat Hij je helpt los te laten wat je nu los mag laten. Laat Uw knecht gaan in vrede.

Praatjes na afloop

Ds. De Bruijne namens de CGK classis. Op een gegeven moment waren er vier dominees uit de gemeente van Zierikzee in de classis. Na Rijns emeritaat is ds. De Bruijne als enige over. Ach, luctor et emergo.

In Zeeland heb je nu dammen en bruggen ipv een pont. Directe verbinding. Die functiehad Rijn ook in de classis. Bruggen leggen. Dat was en is ook nodig, want de verschillen in de classis zijn groot. Jammer dat Rijns inzet voor samenwerking niet zoveel vrucht heeft gedragen als Rijn zelf gehoopt had. Leidse Rijn werd nog aangehaald als gemiste kans.

Ds. Mark Janssens namens de NGK regio**. Rijn werd in de regio gelijk volledig geaccepteerd en hij deed ook volmondig en actief mee. Mark leerde Rijn kennen als de meest CGK-ige van de NGKers en de meest NGK-ige van de CGKers. De eenheid in eigen persoon. Hij bracht ook het beste van beide kerkverbanden in, zoals bijvoorbeeld wat meer welkome CGK ordening in het toch lossere NGK sfeertje. We zijn dankbaar voor alles wat God ons in de regio in Rijn heeft gegeven.

Ds. Ferencz, Ungheni, Hongarije, d.m.v. een voorgelezen brief. Rijn, je hebt het woord van God in vele harten geplant. Wat geplant is zal God niet wegnemen!

Ouderling Kees de Best namens onze gemeente. Dank voor de ruim tien jaar! De metafoor die Kees gebruikt is een formule: 3P x H = Rijn. De rivier de Rijn als volle stromende gevulde stroom. (Tja, rijkswaterstaat-achtergrond…).

1e P: preken. De preek die hij zonet hield was de 2374e preek in totaal.

2e P: pion. Lopen om naar de overkant te komen. En plotseling aan de andere kant van het bord… We beriepen Rijn in Nieuwegein o.a. vanwege zijn goede aanvoelen van beide kerkverbanden: Rijn kan op beide borden schaken! Simultaan.

3e P: pedalen. Krachtsoverdracht om een voortgaande beweging te krijgen. En als Zeeuw af en toe wat harder trappen bij tegenwind. Rijn als dienaar van Gods woord. Veel werk verzetten.

H: een haan die de nieuwe morgen aankondigt. Wordt wakker! Besef hoe laat het is. Een nieuwe dag breekt aan.

We zijn dankbaar voor wat je voor ons gedaan hebt. De rivier stroomt keurig door met een iets andere formule nu Fred aan het roer staat. Geniet van je verdiende rust!

Tot slot Rijn zelf. Als eerste zet hij zijn vrouw Thea in het zonnetje. Ik hou van je! En hij is trots op zijn volwassen kinderen. Hij roept zijn, nu overleden, (schoon-)ouders in gedachten. Dankbare herinneringen aan de vorige gemeentes. De classis: ja, jullie hebben gemerkt dat ik er was. Wat doen jullie nu met de vergadertijd die overschiet? :-) Dank voor de aanvaarding die hij in de regio kreeg. En dat hij wat CGK-orde in mocht brengen. Bedankt aan de gemeente voor de feestavond gisteravond. En bedankt voor het vertrouwen. Hij heeft ook 740 kerkenraad/moderamenvergaderingen in al die gemeentes meegemaakt, hij was wel een vergadermens :-). En bedankt voor de overgang naar Fred. Dat is een zegen.

Tot slot zongen we Heer, ik prijs uw grote naam.

 
vanrees.org logo

About me

My name is Reinout van Rees and I work a lot with Python (programming language) and Django (website framework). I live in The Netherlands and I'm happily married to Annie van Rees-Kooiman.

Weblog feeds

Most of my website content is in my weblog. You can keep up to date by subscribing to the automatic feeds (for instance with Google reader):