En zij kwamen trouw bijeen

Datum

2010-09-26

Kerk

nieuwegein

Predikant

fredblokhuis

Tags

opschonen

Tekst

Hand 2:46

Toegevoegd

2010-11-14

“wat is de kerk?” Als je snel antwoord is dat vaak “zondag” en “kerkgebouw”. Twee aparte dingen. Het gevaar is dat het iets aparts is.

Nou, dat moeten we dichter bij de mensen krijgen dacht de kerkenraad. Vernieuwing.

  • Aansprekende kerkdiensten. Muziekteams. Maar pas op dat het geen geconsumeer wordt. Geen theater.

  • Structuurverandering. Teams. (Er werd net een nieuwe teamleider ingezegend). Mooi organisatiediagram. (plaatje dokus).

Pffff, soms zijn we moe van al die veranderingen en ideeën van de kerkenraad. Laten we maar gewoon teruggaan naar de kern. Kijk maar weer eens in handelingen bij de eerste gemeente.

Oei, dagelijks bijeenkomen. Veel in de tempel De HG is van de lange adem. Hij sluit aan bij het bestaande: ze baden in de tempel. Het standaard middaggebed.

Een groot succes van de gemeente is het samenkomen in de huizen. Doordeweeks. In groepen bij elkaar. Intiemere sfeer. Gezamenlijk eten. Minder massaal dan zo’n avondmaal

Rustig doorpraten over de preek? Dat komt rustig thuis beter uit de verf dan direct na de dienst in de kerk. Napraten verhoogt ook het “rendement” van de preek. Ook bidden gaat beter. En je leert elkaar beter kennen dan in de kerkbanken.

Ook het gemeenschappelijk eten helpt. Da’s een deel van het succes van de alphacursus.

Zijn basiskringen/huiskringen nou het organisatorische antwoord? Het rare is dat het niet zo organisatorisch is. Petrus krijgt in fit deel van handelingen alle kans om te zeggen dat basiskringen hetgeen is dat de jeruzalemmers moeten doen. Nee, hij zegt dat ze zich moeten bekeren. Tot Jezus.

Het is Fred’s taak om Jezus te verkondigen, niet om een organisatiemodel te verkopen.

Handelingen is Lucas’ tweede boek. Over wat Jezus NA zijn hemelvaart heeft gedaan. Toen Hij nog veel meer power had. Hij zorgde ervoor. Hij zette de mensen ertoe aan.

Als wij allemaal op onze knieën zou gaan. We doen er zo weinig mee, met wat er kan. De wereld is in verwarring. Er zijn ook zoveel kansen. Ik heb ook zoveel verlangens. MAAR ik laat me zo weinig leiden door U! Wat als we ons door U zouden laten leiden? Als ons leven door U vervult wil worden? Als we echt ons hart voor U open zouden doen als u klopt. Laat Jezus toe in je hart, in je leven, in je agenda… Als we dat eens deden…

Als we dat eens deden… Dan zou de kerkenraad geen organisatieplannen meer te hoeven verzinnen. Dan zou dat niet nodig zijn. Het geheim van handelingen 2 is niet de huiskringen. Maar eraan dat we door Jezus gegrepen worden.

En als dat gebeurd gaan we overigens wel ongeveer dat basiskringen-gebeuren dat die kerkenraad heeft verzonnen doen. De HG is een geest van orde. Net zoals je in een huwelijk als vanzelf zorgt dat je bij elkaar bent en elkaar ziet. God geeft ons aan elkaar en je moet dus bij elkaar komen.

Hand 2 begint in de grote machtige tempel en gaat door bij de mensen thuis. De grote tempel danwel kerkdiens is mooi en groot, maar het is ook makkelijk om je te verstoppen of om hè verloren te voelen. Dus ook basiskringen om de kleinere schaalgrootte ook te hebben. De kerk is er niet alleen voor de zondag, maar ook voor de woensdag!

 
vanrees.org logo

About me

My name is Reinout van Rees and I work a lot with Python (programming language) and Django (website framework). I live in The Netherlands and I'm happily married to Annie van Rees-Kooiman.

Weblog feeds

Most of my website content is in my weblog. You can keep up to date by subscribing to the automatic feeds (for instance with Google reader):