Zelfbeheersing

Datum

1998-05-24

Kerk

delft

Predikant

hvds

Tags

vruchtenvandegeest, erggoed

Tekst

Gal 5:23-25

Toegevoegd

2010-11-21

Laatste preek uit de “vruchten van de geest” serie.

Paulus: “we zijn geroepen om vrij te zijn”. God wil dus dat we in alle vrijheid beslissingen nemen, gericht op Hem en ten gunste van onze naaste. Zelfbeheersing: wat we willen ook omzetten in daden.

Net zoals kinderen geld rap uitgeven aan iets vaags i.p.v. 2 maanden later aan iets waar ze jaren plezier van hebben doen wij ook vaak zaken die iets beters tegenhouden. Iets beters wordt tegengehouden door iets kortstondigs. Een definitie van zelfbeheersing is dan uitgestelde behoeftenbevrediging.

Positief gedefinieerd heeft het alles te maken met je doel. “Nee” of “ja” zeggen tegen bepaalde zaken omdat je je doel in je hoofd hebt. Volgens Henk komt “je doel” goed overeen met de omschrijving in Gal 5. Het doel. Je moet het in je hart hebben gegrift en het de hele tijd voor je ogen houden. Zelfbeheersing anders gedefinieerd: het leven naar de keus voor het lijken op Jezus. Om op Hem te lijken moeten we veel over hem te weten komen, veel met Hem omgaan.

Waarom houden we het toch niet vol? Gebrek aan zelfbeheersing? Het ligt ook deels aan onze cultuur. Het kan wel. Een sporter heeft ook een heleboel ongemak ervoor over om voor de prijs te kunnen gaan.

Een ding is belangrijk: dat we als christenen vandaag de dag doelgericht leven. Belangrijk om in de gaten te houden: dit doelgericht leven is een vrucht van de Geest, dus de Geest leert het ons. Het gaat als een vrucht aan ons leven groeien. En als het niet lekker gaat? Praat erover met Vader. (En ga er eens doorheen).

 
vanrees.org logo

About me

My name is Reinout van Rees and I work a lot with Python (programming language) and Django (website framework). I live in The Netherlands and I'm happily married to Annie van Rees-Kooiman.

Weblog feeds

Most of my website content is in my weblog. You can keep up to date by subscribing to the automatic feeds (for instance with Google reader):