RR => Eliyahu 4ΒΆ

email:

On Tue, 9 Nov 1999, Eliyahu Silver wrote:

Even vooraf: het is geen blijk van goede stijl om in dit mailtje met
regelmaat 'gelukkig zijn we het erover eens dat...' te gebruiken als
ik er helemaal niet mee eens ben. Er zal voor jou wel enige logica
achterzitten, maar ik kan hetzelfde (met even weinig grond) van jou
zeggen. Even jezelf gedragen dus.

> > "ja maar het staat er toch" is een argument dat geen plaats laat voor
> > enige interpretatie, dus ook geen interpretatie die 1700 rechtpraat
> > t.o.v. 7000. Voordat je dat argument *los* gaat gebruiken waarschuw ik
> > je van te voren dat ik dan subiet alle onderstaande rechtpratingen van
> > het OT voor ongeldig mag beschouwen en ik dus de bijbel aantoonbaar in
> > de prullebak mag gooien :-)
> # Laten we er voor het gemak even van uitgaan dat het verschil tussen 1700
> en 7000 een kopieerfout is. Dan is het nog steeds perfekt op schrift
> gesteld,

?? er staat en fout en het is wel perfect op schrift gesteld?? Je
weet zelf wat de enorm strenge overschrijfregels zijn die voor het OT
gelden. als ik me niet vergis staan die ook in een eerdere post van
jou. Waar blijft de inspiratie door God? Dan zou het toch foutloos
moeten zijn? Mijn huisgenoot barste enkele seconden geleden in
hilarisch gelach uit bij het horen van jouw uitspraak "kopieerfout,
toch foutloos'... Maar in ieder geval erken je dat er dus een fout in
het OT staat (kopieerfout, claim jij, maar toch).

> en we zijn het eens over het feit dat dat hoogstwaarschijnlijk niet
> het geval is met het NT. Dat is dan al een voordeel van het OT
> boven het NT.

Je bedoelt dat er in het NT geen overschrijffouten staan maar alleen
'echte' fouten? Deels kan ik daar in komen, als je even afziet van
enkele verschillen tussen handschriften. Wat in de ene versie mist in
het onze vader is er vanuit het andere evangelie later aangeplakt. Is
een stefanus op het moment dat hij bijna gelyncht wordt door de joodse
leidersclique niet te vergeven voor het feit dat hij een
berekeningsfoutje maakt? (voor of na overleiden abrahams vader
weggetrokken). Je kan je ook afvragen of het verhaal van abraham zoals
het in het OT staat wel geheel goed is overgeleverd. En dat Stefanus,
geinspireerd door gods geest, wel degelijk de waarheid vertelt. En kom
niet aanzetten met het feit dat het OT perse gelijk moet hebben, er
klopt immers wel meer niet helemaal aan. Kleine puntjes, maar toch. Is
dat foutje (al dan niet) van Stefanus nu zo groot ?!?
Dat de heer matheus bij het schrijven van zijn boek over Jezus een
paar koningen verdonkeremaant om mooi op 3x14 uit te komen, claimt hij
daarmee dat dat de definitieve versie van het geslachtsregister is?
Nee. Die lui in die tijd werden helemaal extatisch zodra ze een mooi
getal eruit kregen! Kijk ook eens naar het verschil tussen lucas 8:34
en de andere evangelien. Lucas meldt alleen dat de vrouw veel geld aan
artsen kwijt is geweest, de anderen melden dat zij veel onder vele
artsen heeft geleden. Ja... Lucas was arts en kon het niet over zijn
hart verkrijgen zijn collega's al te hart af te vallen. Dit maakt het
alleen maar betrouwbaarder, dit verschil is geen reden om de boel af
te wijzen.

> > > Can you find anything in Isaiah 61 that says that there will
be a gap
> of at
> > > least 2000 years between verse three and four?
> >
> > Nee, daar is geen aanwijzing voor. Maar ook geen aanwijzing dat het
> > allemaal tegelijk komt. Alleen bij een lezing op het eerste gezicht is
> > dat zo, als er niet verder, dieper wordt nagedacht. Waarom zou je hier
> > niet verder mogen kijken dan je neus lang is en bij het (inmiddels
> > door mij uitgekauwde) 1700/7000 probleem wel.
> # Als we ervan uitgaan dat het 1700/7000 een kopieerfout is dan valt dat
> argument weg. Maar in elk geval ben je het met me eens dat je ook deze
> profetie volledig uit z'n context moet rukken ten einde hem te kunnen
> toepassen op Jezus. Net als alle andere profetieen, waarvan vele geen
> profetieen zijn. En als je de profetieen op die manier gaat toepassen, van
> je pakt een stukje wat je kan gebruiken en schuift de rest op zij, dan kan
> je niet alleen Jezus, maar iedereen die je maar wilt erin passen. Dan kan
> je 'bewijzen' dat Napoleon Bonaparte de messias was, of Lou de palingboer,
> of wie je maar wilt.

Deels correct. Ik ben het niet met je eens dat je de profetie volledig
uit zijn context moet rukken. Een deel is al wel uitgekomen, een deel
nog niet. Maar met profetien kan je een heleboel doen. Kijk alleen al
naar openbaringen. Wie al niet al die gruweldaden is
toegemeten... USSR is lange tijd favoriet geweest voor de legers uit
het noorden, nu zullen er weer andere boosdoeners moeten worden
verzonnen...
Over de context... In dezelfde serie valt Jesaja 53. Veel geciteert in
het NT. De knecht van God. Een compleet andere indruk dat een
heersende koning die de romeinen/whatever het land uit schopt. Dat
geeft grond tot een wat andere interpretatie van jesaja 61. Jouw
interpretatie loopt op essentiele punten niet synchroon met wat er in
jesaje 53 staat.

> # Hier sla je de spijker volledig op de kop. De messias zal een heel normaal
> mens zijn, gezalfd door de profeet Eliyahu, een afstammeling in mannelijke
> lijn van koning David. Jezus is geen afstammeling in mannelijke lijn van
> koning David, en daardoor is hij gediskwalificeerd voor het messiasschap.
> Ik ben van plan om een stuk in dat artikel te zetten betreffende de messias,
> want ook op dit punt is het christendom erg in de war. Hij zal een groot
> leider zijn, die de oorlogen voor Israel zal winnen, maar nog steeds een
> mens.

Waarom moet hij in mannelijke lijn afstammen?
Is een mens in staat te betalen voor onze zonden, onze zonden op zich
te nemen, ons weer met god te verzoenen? De psalmen zingen er
onophoudelijk over. Hoe goed je ook je best doet, gods norm is
perfectie. Het is geen offerdienst die god behaagt, maar het offer van
een gebroken hart. Het is duidelijk dat er iets anders moet
gebeuren. Het *kan* niet van een mens komen. Wat helpt het de mensheid
qua verlossing van zijn zonden als een of andere rauwdouwer-messias de
legers van de rest van de wereld in de as legt?

> Wat betreft de joden die de dienst uit zullen maken en de niet joden die hen
> onderdanig zijn: Het is niet allemaal zo depressing als je denkt. Je moet
> het een beetje zien zoals de situatie nu is in het christendom; een dominee
> (dominee komt van domineren; overheersen) die verdient op z'n minst zo'n
> 70.000 gulden per jaar, belastingvrij, de kerk betaald geen belasting, en
> krijgt van de gemeente waar hij in dienst is gratis een kast van een huis
> aangeboden.

De dominee is de minste van allen. Het is deels een hondenbaan. Jij
krijgt alle lastige gevallen op je bord. Je moet
a) goed preken
b) goed pastoraal onderlegt zijn
c) altijd klaar staan
d) geen enkele fout maken
Als het joodse volk uitgekozen wordt om de priestertaken te vervullen
als God zijn koninkrijk op aarde heeft gevestigd lijkt me dat nog niet
zo'n rare keuze. Het is ook een baan die wel wat heeft.

> omdat dan joden en niet joden Gods wetten zullen naleven zullen Gods
> zegeningen overvloedig zijn, en er een tijd van ongekende vrede en
> voorspoed voor alle mensen aanbreken.

Terecht. Dit klopt.

> > Hmm. Zwaktebot. "Meten is weten" zegt met hier in Delft. Zodra het in
> > getallen te vatten is is het dus speculatie. Mager.
> > Heel simpel. Amelek had geen god die het hielp, dus moest dat van
> > water uit de waterputten leven. Kijk naar de bevolingsgrootte van
> > huidige woestijnvolken. Geef die een zwaard en geef 600.000 Joden een
> > zwaard. Mag je drie keer raden op wie ik mijn geld zet.
> >
> > Mijn argument dat 600.000 Joden wel erg veel is om binnen een paar uur
> > door de schelfzee te krijgen als de geallieerden dat met hun
> > technische middelen pas na weken in Normandie voor elkaar kregen
> > blijft overigens in dit kader ook staan als een huis.
> # Wat dacht je van de huidige woestijnvolken, 100.000.000 arabieren?
> Waar haal je het idee vandaan dat het joodse volk in een paar uur door de
> zee heen moest?

En waar wonen die? Met z'n allen in de sinai-woestijn? :-) Geen kip
die daar woont en dat is wel het gebied waar we het over hebben. Dat
er in het vruchtbare dal van de eufraat veel mensen wonen weet de
eerste de beste sukkel ook wel. Probleem blijft dus niet afdoende
ontkracht.

> > > 2 Sam alleen de keurtoepen vermeld worden.
> >
> > Zou een leuke verklaring zijn. Maar puur letterlijk klopt het dus
> > niet.
> # Ben ik met je eens, laten we het voor het gemak even houden op
> kopieerfouten.

Ok. Maar toch fouten dus.

> > > de heel wat grovere fouten in he NT
> >
> > Hoezo heel wat groffer? Zelfde orde van grootte!
> # Als David ipv 1700 ruiters 7000 ruiters gevangen nam, of vice versa, dan
> is dat nou niet direct iets wat het judaisme op z'n grondvesten zal doen
> schudden. Stephanus citeert de verkeerde begraafplaats, een tikje slordig
> voor iemand vol van wijsheid en de heilige geest, maar ik denk dat het
> christendom wel zal overleven zonder Stephanus. Maar het word wel wat
> moeilijker als de afstamming van de hoofdpersoon in het geding is door twee
> verschillende geslachtsregisters, 1 ongeveer 40 namen lang, en de ander 50.

Wat voel ik mij geschokt door het feit dat er om tot een mooi 3x14
rijtje te komen een drietal koningen missen. Heeft het christendom het
OT herschreven? Dacht het niet.

> (Ik had geen zin om te gaan tellen) En als nu blijkt dat de maagdelijke
> geboorte is gebaseerd op een uit z'n verband gerukte en verkeerd geciteerde
> profetie die niets met de messias van doen heeft, dan denk ik dat dat toch
> wel wat problematischer is dan een kennelijke kopieerfout.

Je zei in je eerste antwoord dat 'maagd' een van de twee mogelijke
vertalingen van de profetie uit jesaja was. Geldig dus.

Dat gehamer op kopieerfouten. Alles wat ik noem is een
kopieerfout. Die 600.000 ligt me nog wat sterk op de maag en daar is
het OT consistent over.

 Dit zijn dingen
> die de fundamenten van het christendom ondergraven. Een ding is ook wel
> zeker; Goddelijke inspiratie in het NT is hiermee uitgesloten.

Volledig mee oneens. Het NT staat als een huis. Als het romeinse
archief nog bestond zou je er veel in na kunnen kijken. De
overlijdensbeschrijving van jezus is voor artsen zeer overtuigend. De
smoesjes van de joodse leiding over weggehaalde lijken e.d. kloppen
niet als je er als een sherlock holmes naar kijkt. Jesajs 53 is een
hele sterke hint dat het allemaal wel eens goed zou kunnen kloppen. De
psalmen staan vol met enorme hints.

> >Het Joodse brute-logica-redeneren wordt door Jezus (wat je ook van hem
> >kan vinden) af en toe terecht aangevallen. Soms vinden ze leuke
> >letterlijke smoesjes (mijns inziens) om aan goddelijke geboden te
> >ontkomen. Aan eerbied voor je ouders te ontkomen doe je door alles wat
> >zij rechtmatig van jou kunnen eisen als zijnde "voor God" te
> >verklaren. Net zoals een Jood op sabbat het licht niet aan mag doen
> >(vonk = vuur maken) maar dat je dat wel voor je kunt laten doen door
> >een niet-joodse buurman. Helemaal blij ben ik niet met die
> >redenatiemanier...
> # Het is niet zo simpel om alles wat je doet 'voor God' te verklaren, en de
> niet joodse buurman is niet verplicht om de sabbath te houden, dus wat is
> het probleem?

Dat de claim 'wij houden de wet' in combinatie met de manier WAAROP de
wet wordt gehouden de wet bezoedeld.

> > Het NT is in mijn optiek een integraal onderdeel van
> > de boodschap van God die hij ons in zijn woord wil geven. Als ik
> > ernaar kijk vind ik het NT erg consistent met alles wat er in het OT
> > wordt gezegd en het algehele beeld wat ik uit het OT van God krijg.
> # Vind jij het uit verband rukken van en verkeerd citeren van profetieen erg
> consistent met het OT?

Lang niet alle profetieen worden uit hun verband gerukt. Verkeerd
citeren klopt ook niet (als je naar dat maagd-verhaal verwijst)

> De feiten zijn: Jezus claimt de vervulling te zijn van de OT profetieen.
> De feiten zijn; Alle profetieen zijn vreselijk uit hun verband gerukt, ze
> hebben soms totaal geen betrekking op de messias, en profetieen die
> betrekking hebben op de messias worden niet of slechts zeer gedeeltelijk
> vervuld.

Wat een gejammer. Wat een overtrekkingen. Wat een grote claims. ALLE
profetieen zijn uit hun verband gerukt... EEN goede profetie en deze
gigantische claim is ontkracht.

> Neem bijvoorbeeld Jesaja 61; de eerste 2 verzen claimt hij, de
> geest des Heeren is op hem, en hij is gezonden om een blijde boodschap te
> brengen. Dat kan ik ook claimen. En de rest van de profetie is of niet op
> hem van toepassing of hij gaat dat ooit nog is doen. Ik begrijp dat jij
> probeert je religie te verdedigen, maar denk jij dat iemand die niet
> bevooroordeeld is door een christelijke opvoeding dit serieus kan
> nemen?

Hmmm... Hoe gaat iemand die niet met OT en NT is opgevoed ons beider
claims bekijken? Onderbouwd vanuit hetzelfde boek waarmee we claimen
dat dat boek klopt... Wat dat betreft staan we beiden zwak. Wat dat
betreft moet men kijken of er aantoonbaar iets klopt aan het
verhaal. Dan heb je in jouw geval alleen het OT waarbinnen ongeveer
alle profetien nog moeten uitkomen. Hmmm, dit zou dus niet serieus
genomen moeten worden. In mijn geval heb je OT + NT, met daardussen
vele kloppende verbindingen, een goede blik op wat INDERDAAD nog moet
gaan komen, vele romeinse gegevens die de boel bevestigen...
Het christelijk geloof staat sterker, niet zwakker ten opzichte van
een inspectie van buitenaf.

> >vind ik het NT erg consistent met alles wat er in het OT
> > wordt gezegd en het algehele beeld wat ik uit het OT van God krijg.
> # Krijg jij ergens in het OT de indruk dat God een mens van vlees en bloed
> is die door zijn eigen schepselen vermoord kan worden?

Nergens krijg ik de indruk dat God als geheel een mens van vlees en
bloed is. Dat claim ik ook niet. Wel claim ik dat God in staat is om
zichzelf deels als mens (die nu eenmaal naar zijn beeld is geschapen)
te openbaren en die specifieke mens (jezus) dermate echt af te werken
dat ze met elkaar praten d.m.v. bidden. Daarnaast is de heilige geest
bij hem (ok, de uitwerking van gods kracht of hoe jij dat ook al weer
noemde), waardoor hij ook rechtstreeks contact met God heeft. Een
groot deel van de ellende op golgotha is dat hij compleet van God
afgesneden was, een lot dat wij verdienden.

> >Het NT is gebaseerd op wat Jezus heeft gedaan en wat Hij is geweest.
> > Het christendom draait om het geloof in Jezus en zijn boodschap. Ik
> > geloof daarin. Door een levende omgang met hem in mijn gedachten en
> > mijn gebedsleven.
> # Wat moet ik me daar bij voorstellen, een levende omgang met hem in jouw
> gedachten en jouw gebedsleven? Met alle respekt, maar ik kan daar niets
> mee.

Je kan er alleen een indruk mee krijgen hoe ik het zie en ervaar. Het
was een uitnodiging aan jou om ook eens te laten zien hoe het bij jou
in de praktijk van alle dag zit. Wat is jouw beeld van god, hoe ga je
met hem om. Standpunten ok, maar vele politici verdedigen ook
standpunten waar ze niet achter staan.

> > Als ik volgens jouw opvatting naar het OT krijg (gekleurd door het
> > talmoet-gedachtegoed) bekruipt me een wettisistische leegte, een
> > inhoudsloos geloof dat voor een groot deel een uiterlijke fascade is.
> # Hoe kan een geloof inhoudsloos zijn als het direct gebaseerd is op Gods
> geboden? Wij doen Gods wil wanneer wij Zijn geboden naleven, en God beloont
> ons daarvoor als wij dat doen, of straft ons wanneer we de geboden niet
> naleven. Wij hebben daardoor direct contact met God.

Dat is geen direct contact met God. Je kan je aan de nederlandse wet
houden, heb je daarmee dan gelijk contact met de wetgevende macht, het
parlement? Nee. Hoe uit dat kontact zich. Contact is praten,
interactie, niet het opvolgen van orders.

De inhoudsloosheid (in mijn optiek) komt door het kaal naleven van de
regels zonder veel oog voor de bedoeling achter de wet. We hebben op
C.S.R. lezingen gehad van een joodse rabbie die met zichtbaar genoegen
vreselijk op de letter lette. Omdat niet specifiek bekend is welke
kleur paars in het kwastje onder aan het kleed moet doen we er maar
geen in. En zodra er een handige maas in het wetsnetwerk te ontdekken
was werd er gebruik van gemaakt.

> Kijk hoe koning David tegen de wet aankeek; Psalm 119:1; "Welzalig zijn zij
> die onberispelijk van wandel zijn, die in de wet des Heren gaan."  Vers 4:
> "Gij hebt Uw bevelen geboden opdat men die ijverig onderhoude." Vers 34-35;
> "Geef mij verstand dan zal ik uw wet bewaren en haar van ganse harte
> onderhouden. Doe mij het pad uwer geboden betreden, want daarin heb ik
> lust." Vers 47-48; "Ik toch verlustig mij in uw gebodendie ik liefheb,
> daarom hef ik mijn handen op naar uw geboden die ik liefheb, en overdenk ik
> uw inzettingen."

gods geboden liefhebben, ze overdenken. Met welk doel? IJzeren muren
om het bestaan heen bouwen en nuttige mazen vinden?

> Verse 69-72; "Overmoedigen wrijven mij leugens aan, ik houd uw bevelen van
> ganser harte. Ongevoelig als vet is hun hart, maar ik verlustig mij in uw
> wet. Het is mij goed dat ik verdrukt ben gewwest, opdat ik uw inzettingen
> zou leren. DE WET VAN UW MOND IS MIJ BETER DAN DUIZENDEN STUKKEN GOUD EN
> ZILVER  Lees heel Psalm 119; het is een lofzang op Gods wet. En dit is ook
> hoe ik over Gods wet denk.

Psalm 119 is erg mooi. Ik lees hem graag. Ik ben er helaas voor jou
van overtuigt dat mijn manier van omgaan met gods geboden geheel
consistent is met psalm 119

> Maar wat doet het christendom, ze houden zondag, gebaseerd op niets. Als
> wij sabbath houden dan vervullen wij dat gebod van God. Als een christen
> zondag houd, dan doet hij niets.

Heeft zo zijn historische redenen, hetgeen inderdaad (tot gemopper van
sommige christenen) niet overeenkomt met de 10 geboden. De geest van
de wet houden we wel, maar dat zal wel niet voldoende zijn voor
jou.

> Over een leegte gesproken. Als wij met
> z'n allen 7 dagen in een loofhut gaan zitten, dan vervullen wij een gebod
> van God. Als het chrisendom om de kerstboom zit, dan zijn zij bezig met
> heidense gebruiken.

Heel veel kerken vind je geen kerstboom. Dat de commercie er veel
omheen heeft geweven kun je ons niet aanwrijven. Maar 25 december ligt
wel verdacht dicht bij het germaanse midwinterfeest :-)

 Over een leegte gesproken. En zo kunnen we nog wel
> even doorgaan. Als het naleven van de wet iets negatiefs is, dan ziet het
> er niet best uit voor jou messias.

Het essentiele punt om door te krijgen is dat het in jezus' boodschap
gaat om het jezelf houden aan de geest, de bedoeling van de wet. Niet
om het slechts naleven van een deel van de wetten en het jezelf
eronderuit praten van de rest.

> koninkrijk der hemelen, doch wie ze doet en leert die zal groot heten in het
> koninkrijk der hemelen." Dus ik heb al zijn garantie dat ik groot genaamd
> zal worden in het koninkrijk der hemelen. En dat is mooi meegenomen.

Tenminste... als jouw beperkte manier van omgaan met de wet de juiste
is. Ik denk dat ik een betere kans maak door te zeggen dat ik jezus'
offer voor wat ik fout heb gedaan accepteer zodat de rekening betaald
is.

> > Dit voorgaande zal jou wel irriteren, maar het is niet kwetsend
> > bedoeld. Het is hard, maar het is mijn eerlijke mening. Ik heb er
> > vertrouwen in dat je het niet als pijnlijk bedoeld geschop zult zien.
> # Om voornoemde redenen komt het niet hard op me over. Maar ik wil je in
> elk geval aanmoedigen om geen blad voor de mond te nemen; als we om de hete
> brei heen blijven draaien dan komen we niet verder. Daarom zeg ik: Gooi alle
> remmen los, zet alle zeilen bij, en trek alle registers open. Dit is
> natuurlijk geen vrijbrief om onnodig kwetsend of beledigend te zijn, maar
> het kan gebeuren, dat als de discussie erop komt, dat ik dingen moet zeggen
> die even slikken zullen zijn, maar dat moet dan maar.

Ok. Maar wel bleeft blijven, uiteraard.

> > God is EEN. Ja! God is de Vader. God is de Zoon, de mens Jezus die
> > zozeer mens was dat hij als echte mens-entiteit bestond. En dus ook
> > moest bidden voor contact met de Vader. En de Geest nodig had. En,
> > hebbende ervaren de volledige band met de Vader, ervarende een
> > moordende leegte aan het kruis toen hij verlaten werd!
> # Hier komen we weer op het punt dat ik al in mijn artikel bespreek; verliet
> God zichzelf? Bad God tot zichzelf?
> Hieruit blijkt duidelijk dat ze twee verschillende wezens waren, wat dan dus
> neerkomt op 2 goden, en dat is 1 te veel. Als je toch gelooft dat God 1 is,
> stierf God dan aan het kruis vermoord door zijn eigen schepselen?
> Als dat het geval was, wie heeft hem dan uit de dood opgewekt? Voor mij is
> dit absoluut ongeloofwaardig.

Er is geen beperking aan gods grootheid. Dit is wel degelijk
mogelijk. Nee het zijn geen 2 verschillende wezens. Maar ja, het is
wat moeilijk uitleggen met een randvoorwaarde 'god is een
heidens-griekse godheid maar dan in zijn eentje' aan je been...

> >Zou je duidelijk willen maken wat je bedoeld met de term god=1?
> > Een enkel, plaats- en tijd-gebonden individu? Iets anders? Als je dat
> > hebt gedaan kunnen we eerlijk verder praten.
> # Het gaat er niet om wat ik bedoel met God is 1, het gaat erom wat de
> bijbel (OT en NT) bedoelt met God is 1. Ik heb hier geen nederlands
> woordenboek, maar het lijkt me vrij duidelijk wat 1 is. Voor alle zekerheid
> zal ik nog even duidelijk maken wat het niet is: Het is geen drie-eenheid,
> geen drieheid, en geen trinity.
> Hij is een ENKEL individu. Hij is alomtegenwoordig, dus niet aan een plaats
> gebonden. Tijd is een schepping van God, waar Hij zelf buiten staat.

Als hij alomtegenwoordig is, is hij dus enigszins overal
tegelijkertijd. Beetje wollig, maar zoiets waarschijnlijk. Dan is het
hele begrip "1 individu" nauwelijks van toepassing. Volgens mij kan
hij best een deel van zichzelf als mens op aarde geboren laten worden.

> > Als je God inperkt en beperkt zodat het een op een plaats aanwezig
> > individu is, ja. Dat lijkt meer op een heidense godsopvatting (a la
> > Zeus, Wodan, Baal) dan op de (m.i.) onbeperkte, alles-capabele,
> > onvatbare God van de bijbel.
> # Ik denk dat er hier sprake is van een communicatie storing. Ik bedoel dat
> op verschillende plaatsen in de bijbel duidelijk gemaakt wordt dat God en
> Jezus verschillende wezens zijn.

Als god zich deels als mens openbaart doet hij het goed, hoor! :-)

mvg,

Reinout

--
Reinout van Rees => R.vanRees@altavista.net
" There's good and evil in all of us.
 It's up to you alone which to follow. " - Geoff Mann
 
vanrees.org logo

About me

My name is Reinout van Rees and I work a lot with Python (programming language) and Django (website framework). I live in The Netherlands and I'm happily married to Annie van Rees-Kooiman.

Weblog feeds

Most of my website content is in my weblog. You can keep up to date by subscribing to the automatic feeds (for instance with Google reader):