RR <= Eliyahu 7ΒΆ

email:

From asfar@bezeqint.net Fri Dec 17 09:40:51 1999
From: Eliyahu Silver <asfar@bezeqint.net>
To: R.vanRees@altavista.net
Subject: Re: De enig ware god.

BS"D

Shaloom Reinout,

Ik heb je brief onvangen, en alleen het lezen nam al heel wat tijd in
beslag. Ik denk dat het een goed idee van je is om er een eind aan te
breien, want de lengte van de e-mails gaat nou echt goed uit de hand lopen.
Als je het niet erg vind dan ga ik niet meer op alle punten in, want eens
worden we het toch niet, en dat scheelt me een dag werk. Mocht je het hier
niet mee eens zijn laat het me dan weten, dan zal ik er alsnog op ingaan.
 Je legde nadruk op het feit dat je erg nieuwsgierig bent aangaande het
lijden en verlost worden van ons, dus daar zal ik nog wat dieper op ingaan.

> > >Vers 11. Zal israel de ongerechtigheden van de heidenen dragen?
> > >*DRAGEN*. Niet offers brengen of er spijt over hebben, maar
> > >DRAGEN. Vers 12 heeft het specifiek over het dragen van zonden. Omdat
> > >hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood (11).
> > # Israel zal zijn eigen ongerechtigheden dragen. Het spreekt hier niet
over
> > de ongerechtigheden der heidenen, maar over het volk Israel zijn eigen
> > ongerechtigheden. Zie Jes. 53:8; "Om de overtreding van mijn volk is de
> > plaag op hem geweest."
>
> De nederlandsers moeten het dus zelf maar uitzoeken en dus zelf voor
> hun eigen zonden betalen. Hoe kan ik god betalen voor mijn zonden? God
> kan/wil er kennelijk geen oplossing van zijn kant af voor aanreiken,
> het moet van onszelf komen.
## Het krijgen van straf trekt de zaken weer recht. Kijk in Deuteronomium
25:1-3, Daar wordt gesproken over iemand die door een rechtbank veroordeeld
wordt tot zweepslagen. De torah noemt de schuldige 3 x 'de schuldige', in
het hebreeuws; 'de kwaadaardige', 'slechte', maar op het moment dat hij zijn
zweepslagen gehad heeft wordt hij ineens weer 'uw broeder' genoemd. Als je
je straf gehad hebt, is de lei weer schoongeveegd.

> Is volgens jou alle narigheid die je overkomt een straf voor eigen
> zonde? (a la de moeilijkheid die in het NT wordt aangesneden wat
> betreft blindgeborenen en hun of hun ouders' schuld)
## Ja. (en/of van je voorvaderen)

> Maar het blijft dat niemand rechtvaardig is, ook geen een. Hoe kan ik
> rechtvaardig worden voor God?
## De joodse geleerden leggen uit dat als je 1 miljoen zonden hebt, en 1
miljoen + 1 goede daden, dan ben je een rechtvaardige. Maar je zit nog
steeds met die miljoen zonden opgescheept, en om daar vanaf te komen, moet
je gestraft worden. En met een miljoen zal dat even slikken zijn. Dus het
is aanbevelenswaardig om je eigen een beetje te gedragen.

> Israel bewerkt dus op eigen kracht zijn eigen verlossing en vergeving
> voor al zijn zonden? (even om het duidelijk te krijgen)
## Jawel, Israel en de rest van de wereld.

> >Maar waar is Gods Gerechtigheid als het op een "laat maar zitten"
> > >terecht komt? Moet er niet betaald worden? Moeten onze zonden niet
> > >gedragen worden (jesaja 53)?
> > # Jazeker, maar een ieder draagt zijn eigen zonden, en een ieder word
daar
> > individueel op aangesproken. En in sommige situaties kan je daarbovenop
ook
> > nog de zonden van je
> > voorvaderen voorgeschoteld krijgen, zie Ex. 20:5.
>
> (misschien hierboven al beantwoord): hoe kun jij voor jouw zonden
> betalen? Dit is een essentieel punt in jouw verhaal dat ik nog niet
> helemaal snap. En ik ben wat dit betreft serieus erg leergierig!
## Door de straf ervoor in ontvangst te nemen.

> > # Correct, Als wij iets fout doen, moeten we vergeving vragen, en als
wij
> > oprecht berouw hebben zal God ons vergeven, MAAR, dat betekent niet dat
wij
> > dan overal ongestraft van af komen. De joodse geleerden leggen uit dat
> > sommige zonden zonder meer vergeven worden, en dat is dat. Er zijn
andere
> > zonden, die ook vergeven worden na oprecht berouw en inkeer, maar
waarvoor
> > je toch gestraft moet worden en moet lijden teneinde de hele lei weer
schoon
> > te vegen.
>
> Dit klinkt een beetje middeleeuws-vagevuur achtig. Kun je dit lijden
> wat meer uitleggen?
## Als je met een (niet zo heel erg) welgemikte klap een spijker in de muur
wil slaan, en in plaats van de spijker heb je je duim te pakken; dat is
lijden.
Dat lijden kan zowel fysiek als mentaal zijn.

> > En, er zijn zonden, die God ook vergeeft na oprecht berouw en
> > inkeer, maar waarvoor je toch moet sterven om de rekening te vereffenen.
> > Niemand anders die dat voor je kan doen. Jij bent aansprakelijk voor
jouw
> > daden, en geen mens anders.
>
> Met je dood wordt alles betaald?
## Met een pijnlijke voortijdige dood (God verhoede het) kan een heleboel
afbetaald worden.
Als wij bovenkomen dan kunnen wij God recht in de ogen kijken; Wij kunnen
zeggen: OK, ik heb de nodige rottigheid uitgehaald, sommige dingen had ik
inderdaad wel even anders kunnen doen, maar daar heb ik voor op m'n lazerij
gehad, en die zaken zijn rechtgetrokken. En nou heb ik hier onder m'n arm
een koffer met goede daden, en die wil ik nu even verzilveren. Wij hoeven
geen genadebrood te eten.
In deze zienswijze is er ook niet zoiets als zinloos lijden. Alles is exact
in de juiste proporties. Als iemand een bank berooft en tot 20 jaar
veroordeelt wordt, dan wordt niet alleen die man gestraft maar ook z'n vrouw
en kinderen die zonder kostwinner en vader zitten. Een menselijke rechter
is daarom nooit volkomen rechtvaardig. Maar bij God is alles exact. Als
een jood slecht nieuws krijgt, en dan bedoel ik echt slecht, bijvoorbeeld;
de dokter komt naar je bed en zegt: 'Het spijt ons, maar er zijn
uitzaaiingen, en we schatten dat u nog 4 maanden te leven hebt' (God forbid)
dan is een jood verplicht om een zegenspreuk uit te spreken: "Gezegend zijt
Gij o God, koning van deze wereld, de waarachtige rechter.'
De mensen die hun hel hier op aarde krijgen zijn de (relatief) gelukkigen.
Als bijvoorbeeld iemand besmet wordt met HIV, (God forbid) dan betekent dit
een totale verwoesting van zijn of haar leven, een enorm mentaal lijden,
doodsangst, en dan, soms 10 jaar later, allerlei enge ziektes waardoor je
wegrot terwijl je nog leeft. Dit is de praktijk op dit moment voor
miljoenen mensen. Die mensen betalen heel veel af. Die krijgen hun hel
hier op aarde. En als die bovenkomen zijn ze gelouterd van alle misstappen,
en kunnen ze hun goede daden incasseren.
Aan de andere kant zien we maffia bazen die een x aantal mensen vermoord
hebben rondrijden in dikke Rolls & Royces met de nodige jonge schoonheden
achterin en een dikke sigaar in hun hoofd, die in een goede gezondheid een
hoge leeftijd bereiken en dan genadig en snel door een hartaanval geveld
worden.
Je kan je dan afvragen; wat is hier loos?
Er is datgene wat men noemt vrije wil.  Als iemand zegt: 'Ik accepteer geen
God boven mij, ik maak zelf de dienst uit en doe en laat waar ik zin in
heb', dan is dat een optie, dat is wat vrije wil is all about. Voor hun
geen wederopstanding der doden.  Maar geen koe zo bont of d'r zit wel een
vlekje aan, en geen mens zo rot of hij heeft wel z'n goede kanten. Dus zo'n
persoon wordt door God in deze wereld afbetaald voor de weinige goede daden
die hij doet, en dan dat was dat.
Ik hoop dat dit een beetje licht werpt op onze verlossing.
Als je nog meer brandende vragen hebt, nu of later, stuur ze deze kant op.
Mijn hotmail adres is over het algemeen wat stabieler dan m'n provider
adres. Het was een genoegen om met je van gedachten te wisselen over de
hogere sferen. Hierbij wil ik je hartelijk bedanken voor de tijd en energie
die je gestoken in de discussie, en voor het respect dat je getoond heb ten
aanzien van God en Zijn woord.
Ik wens je alle goeds en Gods zegen toe.

Eliyahu Silver.
 
vanrees.org logo

About me

My name is Reinout van Rees and I work a lot with Python (programming language) and Django (website framework). I live in The Netherlands and I'm happily married to Annie van Rees-Kooiman.

Weblog feeds

Most of my website content is in my weblog. You can keep up to date by subscribing to the automatic feeds (for instance with Google reader):