RR <= Eliyahu 4a

email:

From asfar@bezeqint.net Thu Nov 11 15:35:10 1999
From: Eliyahu Silver <asfar@bezeqint.net>
To: R.vanRees@altavista.net
Subject: Re: De enig ware god.


BS"D

Shaloom Reinout,

> ?? er staat en fout en het is wel perfect op schrift gesteld??
# Het is in den beginne perfect op schrift gesteld, en later, gedurende 1300
jaar van kopieren met de hand, kunnen er kleine foutjes in geslopen zijn.
Dus dat is wat ik bedoel met perfect op schrift gesteld.
Ik zal nu even een deel van jouw e-mail laten zien, dan hoef je niet te
zeggen dat je het er niet mee eens ben;
> Twee
> totaal verschillende geslachtsregisters zijn niet zo makkelijk te wijten
aan
> een kopieerfoutje. Neem dan ook in overweging dat Paulus die problematiek
al
> bespreekt in 2 van zijn brieven, en we kunnen er dan wel van uitgaan dat
dat
> geen kopieerfout is.

>Daar gooi ik het dan ook inderdaad niet op. De kopien zijn recent
>genoeg om dat inderdaad geen argument te doen zijn.
 # Hier geef jij dus toe dat de fouten in het NT vanaf het begin erin zaten,
geen kopieerfouten. Dat betekent dat het NT vanaf het begin met fouten op
schrift is gezet. Het lijkt mij niet erg logisch dat een goddelijk
geinspireerde text voorzien van fouten op schrift gesteld wordt.
> Je bedoelt dat er in het NT geen overschrijffouten staan maar alleen
> 'echte' fouten?
# Ja, dat bedoel ik.
>Je kan je ook afvragen of het verhaal van abraham zoals
> het in het OT staat wel geheel goed is overgeleverd. En dat Stefanus,
> geinspireerd door gods geest, wel degelijk de waarheid vertelt.
# Zoals ik al vermeld in mijn artikel, wij hebben de septuaginta en de
sameritaanse pentateuch, beiden minstens enkele eeuwen ouder dan het
christendom, om onze text te ondersteunen. En in de meeste plaatsen stellen
zij het OT in het gelijk.
> Dat de heer matheus bij het schrijven van zijn boek over Jezus een
> paar koningen verdonkeremaant om mooi op 3x14 uit te komen, claimt hij
> daarmee dat dat de definitieve versie van het geslachtsregister is?
# Het gaat niet zozeer om het weglaten van 4 namen, maar om het feit dat het
geslachtsregister van dezelfde Jozef in Mattheus compleet verschilt van
hetzelfde geslachtsregister in Lucas. Lukas geeft vanaf David 41 namen die
KOMPLEET VERSCHILLEND zijn van de 28 namen die Mattheus geeft. Ik kan dit
nou niet bepaald een kleinigheidje noemen, temeer omdat dit vanaf het begin
ingebakken zat in het NT. Of de 41 namen van Lukas zijn fout, of de 28
namen van Mattheus zijn fout, of beide lijsten zijn fout, maar ze kunnen
niet allebei goed zijn.
>> Dan kan je 'bewijzen' dat Napoleon Bonaparte de messias was, of Lou de
>palingboer, > > of wie je maar wilt.
>
> Deels correct. Ik ben het niet met je eens dat je de profetie volledig
> uit zijn context moet rukken. Een deel is al wel uitgekomen, een deel
> nog niet.
# Herstel; jij claimt dat een deel al is uitgekomen. Dat deel is vers 1 en
2, dat door iedereen geclaimd kan worden. En het serieuzere gedeelte gaat
hij dan ooit nog eens doen. Het feit blijft recht overeind staan dat je dan
iedereen er in kan passen.
> Over de context... In dezelfde serie valt Jesaja 53. Veel geciteert in
> het NT. De knecht van God. Een compleet andere indruk dat een
> heersende koning die de romeinen/whatever het land uit schopt. Dat
> geeft grond tot een wat andere interpretatie van jesaja 61. Jouw
> interpretatie loopt op essentiele punten niet synchroon met wat er in
> jesaje 53 staat.
# Dat komt omdat Jesaja 61 spreekt over het messiaanse tijdperk, en Jesaja
53 spreekt over het volk Israel.
Die bijbelgedeelten hebben niets met elkaar te maken. Als je wil weten wat
er in Jesaja 53 loos is, kijk dan nog eens hier, onder de heading 'twelfth
prophecy.'
http://www.geocities.com/Athens/Bridge/1009/PropheciesHTML.htm
> Waarom moet hij in mannelijke lijn afstammen?
# Omdat God dat gezegd heeft. Jeremia 33:20-21; "Zo zegt de Here; Indien
gij mijn verbond aangaande de dag en nacht kunt verbreken, zodat er geen dag
en nacht meer zou zijn op hun tijd, dan zal ook mijn verbond met mijn knecht
David verbroken worden, dat hij geen zoon meer zal hebben die koning is op
zijn troon."
De messias is een afstammeling in mannelijke lijn van koning David. Zie ook
Jeremia 23:5; Zie de dagen komen, luid het woord des Heren, dat ik aan David
een rechtvaardige spruit zal verwekken, die zal als koning regeren en
verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het land. In
zijn dagen zal Juda behouden worden en Israel veilig wonen"
Zie dat ook deze profetie betreffende de messias niet toepasbaar is op
Jezus. "Die zal als koning regeren en verstandig handelen." Of zeg je nu
dat er tussen het eerste en het tweede regeltje van vers 5 tenminste 2000
jaar zit? Wanneer je hier 'Ja' op antwoord dan is dat ook weer een mooi
voorbeeld van een profetie uit z'n verband rukken.
> Is een mens in staat te betalen voor onze zonden, onze zonden op zich
> te nemen, ons weer met god te verzoenen?
# Er staat nergens in de hebreeuwse bijbel dat er een mensenoffer nodig is
om zonden te
vergeven. Zelfs de dieroffers waren maar voor een kleine catagorie zonden.
Voor de meeste zonden geldt dat berouw en inkeer voldoende is voor
vergeving.
> Hoe goed je ook je best doet, gods norm is
> perfectie.
# Niet juist, God verlangt een serieuze poging, geen perfectie. Geen mens
is perfect. Als God dat verlangt dan zou Hij ons zonder meer vervloekt
hebben door ons een wet te geven die geen mens perfect na kan leven. Waarom
zou God de mensheid willen vervloeken met zoiets?
> Het is geen offerdienst die god behaagt, maar het offer van
> een gebroken hart.
# Daar ben ik het helemaal mee eens, en dat is voldoende, er hoeven verder
geen mensenoffers gebracht te worden.
>Wat helpt het de mensheid qua verlossing van zijn zonden als een of andere
rauwdouwer-messias de
> legers van de rest van de wereld in de as legt?
# Het helpt voor onze fysieke verlossing. De messias komt niet om onze
zonden op zich te nemen, dat is een christelijk idee dat geen basis heeft in
het OT.
> Wat voel ik mij geschokt door het feit dat er om tot een mooi 3x14
> rijtje te komen een drietal koningen missen. Heeft het christendom het
> OT herschreven? Dacht het niet.
# Zie boven. Het ligt iets ingewikkelder, 41 namen compleet verschillend van
de andere 28.
> Je zei in je eerste antwoord dat 'maagd' een van de twee mogelijke
> vertalingen van de profetie uit jesaja was. Geldig dus.
# Ik heb m'n antwoorden nagekeken en ik kan niets vinden wat daarop lijkt.
Laat me a.u.b. zien waar ik dat zeg. Wat ik wel vond is dat ik dit zei:
> Overigens, "jonkvrouw" uit jesaja 7:14 als "jonge vrouw" tegenover
> het "maagd" zetten: jonkvrouw is niet zozeer een jonge vrouw, maar
> meer een vrouw van adelijke afkomst, bijv. uit een koningsgeslacht.
# Het gaat er hier niet om wat de vertaling zegt, maar wat de profeet zegt:
'almah' dat is een meisje of jonge vrouw.
Tot zover de aanhaling. # Dit meisje of jonge vrouw KAN een maagd zijn.
Maar het woord ALMAH betekent NIET maagd. Vergelijk dit met het woord
'dier'. Een dier KAN een koe zijn, maar het woord dier betekent niet koe.
Daarom is het wel degelijk een foute weergave van de OT profetie. Buiten
dat is dit ook beslist geen profetie aangaande de messias, dus het
feit dat dit geclaimd word door het NT als zijnde een messiaanse profetie,
is geheel fout.
> Dat gehamer op kopieerfouten. Alles wat ik noem is een
> kopieerfout. Die 600.000 ligt me nog wat sterk op de maag en daar is
> het OT consistent over
# 600.000 is 600.000, wat je verder ook van Amelek wil zeggen. Van Amelek
zijn geen cijfers gegeven, dus alles wat je daarover zegt is speculatie.
Het is ook heel goed mogelijk dat Amelek een veel kleiner volk was. Kijk
naar Deuteronomium 25:17; "Gedenk wat Amelek u gedaan heeft, op uw tocht
toen gij uit Egypte getrokken waart, hoe hij u onderweg tegenkwam en al de
zwakken in uw achterhoede afsneed, terwijl gij vermoeid en uitgeput waart."
Dit klinkt als een guerilla oorlog, dus ze kunnen best sterk in de
minderheid geweest zijn.
 Meten is weten, maar weten hoe te meten; dat is de vraag.
>  Dit zijn dingen
> > die de fundamenten van het christendom ondergraven. Een ding is ook wel
> > zeker; Goddelijke inspiratie in het NT is hiermee uitgesloten.
>
> Volledig mee oneens. Het NT staat als een huis.
# Geloof jij dat als God een geheel nieuw verbond sluit en dat d.m.v.
inspiratie op papier laat zetten dat Hij er dan gelijk grove fouten in laat
zetten?
> De smoesjes van de joodse leiding over weggehaalde lijken e.d. kloppen
> niet als je er als een sherlock holmes naar kijkt. Jesajs 53 is een
> hele sterke hint dat het allemaal wel eens goed zou kunnen kloppen. De
> psalmen staan vol met enorme hints.
# Waarom is er NIET EEN getuige van het belangrijkste feit uit het NT, de
wederopstanding van Jezus?
Jesaja 53 heeft niets met Jezus te maken, zie boven.
De psalmen staan niet vol met enorme hints, het zijn geen profetische
geschriften, het enigste wat daarmee gedaan is is een paar teksten uit hun
context trekken en zeggen dat het profetieen aangaande Jezus zijn.
> Dat de claim 'wij houden de wet' in combinatie met de manier WAAROP de
> wet wordt gehouden de wet bezoedeld.
# Heb jij enig idee hoe de joden de wet houden? Heb jij enige kennis van de
wet zelf? Kan jij de wet lezen in het hebreeuws en talmoed aramees? Als
het antwoord hierop nee is, hoe kan je dan het jodendom aanvallen op hoe zij
de wet houden?
> Lang niet alle profetieen worden uit hun verband gerukt. Verkeerd
> citeren klopt ook niet (als je naar dat maagd-verhaal verwijst)
# Het is dus wel verkeerd geciteerd, zie boven, en lees zelf Jesaja 7. Denk
jij dat het niet uit verband is gerukt en toegepast is op de messias terwijl
het over iets heel anders gaat?
> Wat een gejammer. Wat een overtrekkingen.
 # Toen ik van jou zei dat je jammerde over internet etiquette was je daar
erg boos over, je zei dat ik gemeen was, en ik heb daarvoor mijn excuses
aangeboden. Het lijkt me dat voor iemand die zo zwaar tilt aan internet
etiquette jij nu behoorlijk overboord gaat.
>Wat een grote claims. ALLE
> profetieen zijn uit hun verband gerukt... EEN goede profetie en deze
> gigantische claim is ontkracht.
# Ik stel voor dat jij mij dan eens 1 profetie geeft die een positief bewijs
is dat Jezus de messias is. En dan bedoel ik niet rijden op een ezel, iets
wat het hele midden oosten deed, ook niet ziek zijn, lijden, en dood gaan,
wat ook toepasbaar is op miljoenen mensen, maar slechts 1 goed bewijs. Dat
lijkt me niet te veel gevraagd.
Ik wacht vol spanning op je antwoord.
> Hmmm... Hoe gaat iemand die niet met OT en NT is opgevoed ons beider
> claims bekijken? Onderbouwd vanuit hetzelfde boek waarmee we claimen
> dat dat boek klopt... Wat dat betreft staan we beiden zwak. Wat dat
> betreft moet men kijken of er aantoonbaar iets klopt aan het
> verhaal. Dan heb je in jouw geval alleen het OT waarbinnen ongeveer
> alle profetien nog moeten uitkomen.
#Een hele hoop OT profetieen zijn al uitgekomen. Het nazaad van Abraham dat
slaven zou zijn onder een vreemd volk, de uittocht uit Egypte, de
verwoesting van Nineve, Tyrus, de opbouw en verwoesting van de tweede tempel
in het boek Daniel, de profetieen aangaande de verstrooing van het joodse
volk over de gehele aarde, de uiteindelijke inzameling ervan in het heilige
land, en nog veel meer.
.> In mijn geval heb je OT + NT, met daardussen vele kloppende verbindingen,
# Ik ben erg nieuwsgierig naar die vele kloppende verbindingen. Zeg me
a.u.b. waar ik die kan vinden.
 Wat denk je wat een buitenstaander denkt als hij dit ziet:
.
Laten we eens kijken naar de profetische kwaliteiten van Jezus.
In Matte�s 4:17 claimt hij dat het koninkrijk der hemelen nabij is.
Nu, bijna 2000 jaar later, is het koninkrijk er nog steeds niet.
.
 Kijk voor een indrukwekkende profetie in Marcus 13:24-30:  "Maar in die
dagen, na de verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar
glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der
hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de zoon des mensen zien komen op
de wolken, met grote macht en heerlijkheid. En dan zal hij zijn engelen
uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het
uiterste der aarde en het uiterste des hemels.
. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit
alles geschiedt."
Dit geslacht is al bijna 2000 jaar geleden voorbij gegaan, en niemand heeft
hem terug zien komen op de wolken om zijn koninkrijk van vrede te vestigen
en zijn uitverkoren Christenen in te zamelen.
.
 In Matte�s 16:27-28 zegt Jezus:  "Want de zoon des mensen zal komen in de
heerlijkheid des vaders, met zijn engelen, en dan zal hij een ieder
vergelden naar zijn daden. Voorwaar, ik zeg u: Er zijn sommigen onder
degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat
zij de zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid."
Heeft iemand hem zien komen in zijn koninklijke waardigheid? Is iedereen al
vergolden naar zijn daden?
 Maar sommigen van hen zouden niet sterven voordat zij hem zouden hebben
zien komen in zijn koninklijke waardigheid!
Leven zij nog vandaag de dag?
Zelfs Metuselach leefde niet zo lang!
.
Hoe verklaar jij dit?
.
> Nergens krijg ik de indruk dat God als geheel een mens van vlees en
> bloed is. Dat claim ik ook niet. Wel claim ik dat God in staat is om
> zichzelf deels als mens (die nu eenmaal naar zijn beeld is geschapen)
> te openbaren en die specifieke mens (jezus) dermate echt af te werken
> dat ze met elkaar praten d.m.v. bidden. Daarnaast is de heilige geest
> bij hem (ok, de uitwerking van gods kracht of hoe jij dat ook al weer
> noemde), waardoor hij ook rechtstreeks contact met God heeft. Een
> groot deel van de ellende op golgotha is dat hij compleet van God
> afgesneden was, een lot dat wij verdienden.
# Dus als ik het goed begrijp, dan maakte God een deel van zichzelf vlees en
bloed, en hij praatte met dat deel van zichzelf door tegen zichzelf te
bidden, daarnaast had hij ook zijn geest bij hem, waardoor hij direct
contact had met dat deel van hem. Daarna werd er een gedeelte van God
compleet van God afgesneden, en dat gedeelte ging dood aan het kruis, omdat
wij dat verdienden.
Ik moet zeggen dat ik deze nog niet eerder gehoord heb. Ik moet dit even
rustig laten bezinken voordat ik hier commentaar op kan geven.
>Wat is jouw beeld van god, hoe ga je met hem om.
# Ik heb geen beeld van God: Deuteronomium 4:15-20; "Neemt u er dan terdege
voor in acht - want gij hebt generlei gedaante gezien op de dag dat de Here
op Horeb tot u sprak uit het midden van het vuur- dat gij niet verderfelijk
handelt door u een gesneden beeld te maken in de gedaante van enig afgod,
een afbeelding van een mannelijk of vrouwelijk wezen, ..... en u laat
verleiden u voor die neer te buigen."
God is God. God is 1. Hij bestaat niet uit verschillende brokken die met
elkaar praten, er worden geen stukken van Hem vermoord, God is God en God is
1.
Hoe ga ik met hem om. Zodra ik 's morgens vroeg m'n ogen open doe dan zeg
ik terwijl ik nog op bed leg: Gedankt zijt Gij o God, koning van deze
wereld, dat u in uw goedertierenheid mijn ziel in mij hebt doen terugkeren.
(maar dan, net als alle zegenspreuken, in het hebreeuws) Als ik gekleed en
gewassen ben dan neem ik mijn gebedskleed, houd het voor mij en zeg
"Gezegend zijt Gij o God, koning van deze wereld, die ons geheiligd heeft
door Zijn geboden, en ons geboden heeft om ons te omhullen met
kwasten/franjes (Numeri 15:37-38, Deuteronomium 22:12) en dan sla ik mijn
gebedskleed om me heen.  Dan wind ik mijn gebedsriem om mijn arm die een
leren doosje bevat waarin perkament zit waarop o.a. geschreven is dat God 1
is en zeg:
Gezegend/gedankt zijt Gij o God koning van deze wereld die ons geheiligd
heeft door Zijn geboden en ons geboden heeft om gebedsriemen om te leggen.
(Deuteronomium 6:4-9, 11:13-21, Exodus 13:1-16)
Dan doe ik de gebedsriem om mijn hoofd waar o.a. ook op staat dat God 1 is,
en zeg: Gezegend zijt Gij o God, koning van deze wereld, die ons geheiligd
heeft door Zijn geboden, en ons geboden heeft betreffende de gebedsriemen.
Dan bid ik het ochtend gebed, bij voorkeur samen met de gehele gemeente, en
reciteer ik o.a. Deuteronomium 6:4-9, Waar geschreven staat: "Hoor Israel,
de HEER is onze God, de HEER is 1." Het ochtendgebed duurt varierend tussen
een 1/2 uur en een uur. Daarna kan ik ontbijten, waarbij ik voor ik iets in
m'n mond stop God dank voor wat hij mij geeft. Als ik bijvoorbeeld
boomvruchten eet dan zeg ik eerst: "Gezegend zijt Gij o God, koning van deze
wereld, schepper van de boomvruchten."
 Als ik iets eet wat groeit op of in de aarde dan zeg ik: "Gezegend zijt Gij
o God, koning van deze wereld, schepper van de aardvruchten."
Als ik wijn of druivesap drink dan zeg ik eerst: "Gezegend zijt Gij o God,
koning van deze wereld, schepper van de vrucht van de wijnstok"
Als ik iets eet wat gebakken is van een graansoort maar geen brood is, dan
zeg ik eerst: "Gezegend zijt Gij o God, koning van deze wereld, schepper van
verschillende soorten voedsel."
Voordat ik brood eet was ik mijn handen en zeg: "Gezegend zijt Gij o God,
koning van deze wereld, die het brood doet voortkomen uit de aarde."
Voordat ik iets eet wat niet valt onder een van de bovengenoemde catagorieen
zeg ik: "Gezegend zijt Gij o God, koning van deze wereld, schepper van alle
dingen."
Nadat ik brood gegeten heb zeg ik een ongeveer 2 pagina's A4 lange
zegenspreuk, waarin ik o.a. God dank voor het goede land wat hij mij gegeven
heeft; Deuteronomium 8:10; "Gij zult eten en verzadigd worden, en gij zult
de HEER uw God danken voor het goede land dat hij u gegeven heeft."
Dan begeef ik mezelf op weg, waarbij ik als ik mij woning verlaat de mezoeza
(letterlijk 'deurpost', hier staat het voor het kokertje dat eraan
gespijkerd zit, met erin perkament van een rein dier waarop o.a. geschreven
staat dat God 1 is) aanraak met mijn vingers en vervolgens mijn vingers kus
om hiermee mijn liefde tot uitdrukking te brengen voor Gods heilige naam die
daarin geschreven is en mijn liefde voor Gods geboden, waarvan er enkele
daarin geschreven zijn. Ik reis dan met een bus bijna een uur naar
Jeruzalem, waarbij ik aan het begin van de reis het gebed voor de reiziger
reciteer, waarbij ik o.a. God vraag om mij veilig af te leveren op de plaats
van bestemming. Daar aangekomen begeef ik me naar de synagoge/leerhuis om
Gods wetten te bestuderen. Voordat ik dat doe bid ik eerst of God mij
wijsheid, kennis en inzicht in zijn geboden wil geven, en mij wil behoeden
voor het maken van fouten. Dan begin ik met het bestuderen van de heilige
boeken en Gods wetten, en het verdiepen van mijn kennis van het hebreeuws en
het aramees. In het begin van de middag is het tijd voor het middag gebed,
samen met alle andere studenten en rabbijnen.
Na mijn terugkeer in de woestijn van Judea, die, hopelijk spoedig, weer zal
bloeien als een roos, stop ik veel tijd in het bespelen van mijn computer
met als doel bij een (in mijn ogen) verwarde en verkeerd voorgelichte
christelijke wereld wat licht in de duisternis te brengen. Voordat je er
dan erg in hebt is het weer tijd voor het avondgebed, waarbij ook weer
gereciteerd word dat God 1 is. Voor het slapen gaan is er dan weer een
gebed waarin gezegd wordt (Jawel!) "Hoor Israel, de HEER is onze God, de
HEER is 1"
Dit is een gewone doorsnee dag. We hebben natuurlijk ook onze door God
voorgeschreven hoge feestdagen, zoals bijvoorbeeld joods nieuwjaar en grote
verzoendag. Wij brengen ons nieuwjaar anders door dan de niet joodse
wereld. De niet joden vieren dit in het algemeen door achter de TV of in het
cafe te zitten en de nodige versnaperingen en alcoholica te nuttigen. Bij
ons gaat het iets anders. Het nieuwjaar duurt bij ons 2 dagen, en het begint
met zonsondergang. Die avond brengen we de nodige uren door in het
gebedshuis. De volgende ochtenden beginnen we om 4.15 uur in de morgen te
bidden tot God en uit de thorarollen te lezen, tot een uur of 1 in de
middag. Dan hebben we een paar uur pauze, waarna we verder bidden tot het
eind van de dag. Op grote verzoendag hetzelfde, waarbij we door een
speciaal gebedenboek voor grote verzoendag heengaan, van, in mijn
gebedenboek, ongeveer 430 pagina's.
Dit is een beknopte beschrijving hoe ik, en iedere serieuze (dat is
orthodoxe) jood zijn jodendom beleeft. In kan er in dit e-mailtje natuurlijk
niet echt uitvoerig op in ingaan, maar neem maar van mij aan dat er nog veel
meer aan vast zit. Kort samengevat komt het hier op neer: Vanaf het moment
dat ik mijn ogen open doe tot ik weer ga slapen is er slechts 1 ding waar ik
mee bezig ben, en dat is: God.
> Dat is geen direct contact met God. Je kan je aan de nederlandse wet
> houden, heb je daarmee dan gelijk contact met de wetgevende macht, het
> parlement? Nee. Hoe uit dat kontact zich. Contact is praten,
> interactie, niet het opvolgen van orders.
# Met het opvolgen van de orders doe ik de wil van God.
> Dat is geen direct contact met God. Je kan je aan de nederlandse wet
> houden, heb je daarmee dan gelijk contact met de wetgevende macht, het
> parlement? Nee
# Als de wetgevende macht jouw beloond of straft voor het al of niet naleven
van de nederlandse wet, dan heb je wel degelijk, al dan niet direct, contact
met die wetgevende macht.
>Hoe uit dat kontact zich. Contact is praten,
> interactie, niet het opvolgen van orders.
# Om het beestje maar is bij het naampje te noemen, zowel in mijn als in
jouw geval is het praten met God eenrichtingsverkeer. Mensen die claimen
dat God terug praat zijn of profeten (wat ik niet geloof) of ze zijn ten
prooi gevallen aan een selfinflicted psychic hype. Daarom geloof ik niet in
enig andere interactie met God dan straf of beloning voor het overtreden of
naleven
van de geboden.
> De inhoudsloosheid (in mijn optiek) komt door het kaal naleven van de
> regels zonder veel oog voor de bedoeling achter de wet. We hebben op
> C.S.R. lezingen gehad van een joodse rabbie die met zichtbaar genoegen
> vreselijk op de letter lette. Omdat niet specifiek bekend is welke
> kleur paars in het kwastje onder aan het kleed moet doen we er maar
> geen in. En zodra er een handige maas in het wetsnetwerk te ontdekken
> was werd er gebruik van gemaakt.
# God eist van jou en mij dat wij onze respectivelijke geboden naleven.
God eist niet van ons dat wij ons bezighouden met de bedoeling van de wet.
In veel gevallen is de bedoeling of de diepere betekenis van de wet volledig
onbekend voor ons. Kijk bijvoorbeeld naar het verbod om een bokje te koken
in de melk van zijn moeder; geen mens weet wat hier de reden voor is. Het
bokje is toch dood, die merkt er niets van. Hetzelfde geld voor het verbod
om een kleed te dragen van wol en linnen tezamen geweven, het besprenkelen
van mensen met water gemengd met de as van een verbrande rode koe, en nog
vele anderen. Onze taak is het om onze geboden na te leven, en het hoe en
waarom is aan God.
Alleen het naleven van Gods geboden heeft enige zin. Als je je eigen
geboden gaat opstellen dan ben je bezig met niets te doen. God zegt dat in
de kwasten een draad van 'techeilet' moet, dat is een soort hemelsblauwe
wol. Als iemand er nu een groene of rode draad in gaat doen of ook maar
iets anders dan die techeilet, dan heeft dat geen enkele zin. Hetzelfde
geld voor sabbath en zondag. Vergelijk het met iemand die jouw om een
boodschap stuurt en zegt: 'Koop voor mij 6 bouten met schroefdraad 10 mm.'
En jij komt terug en zegt 'Het kwam voor mij beter uit om bouten te kopen
met schroefdraad 12 mm. Alstjeblieft; hier zijn ze.' Denk je dat die
persoon erg blij met je is?
> Psalm 119 is erg mooi. Ik lees hem graag. Ik ben er helaas voor jou
> van overtuigt dat mijn manier van omgaan met gods geboden geheel
> consistent is met psalm 119
# Jouw manier van omgaan met de wet is niet helaas voor mij, het kan
hoogstens helaas voor jouw zijn hoe je met Gods wet omgaat. Ik word niet
beinvloed door wat jij goed of fout doet; dat wordt allemaal op jouw
rekening bijgeschreven, en niet op de mijne.
> > wij sabbath houden dan vervullen wij dat gebod van God. Als een
christen
> > zondag houd, dan doet hij niets.
>
> Heeft zo zijn historische redenen, hetgeen inderdaad (tot gemopper van
> sommige christenen) niet overeenkomt met de 10 geboden. De geest van
> de wet houden we wel, maar dat zal wel niet voldoende zijn voor
> jou.
# Je kan zondag houden zoveel je wilt, geen enkel probleem, maar denk alleen
niet dat je er een goede daad voor bijgeschreven krijgt, want dit is geen
gebod van God. Voor alle duidelijkheid: Het sabbats gebod is gegeven aan
het joodse volk. Een niet jood is hier niet aan gebonden. Sterker nog; het
is een niet jood niet toegestaan om sabbath te houden. Er zijn 2 dingen
waarvan het jodendom zegt: Dit is van ons, daar mag een buitenstaander niet
aankomen; dat zijn sabbath en torah studie. Een niet jood mag niet de torah
bestuderen, met uitzondering van de passages die op hem betrekking hebben.
> Als hij alomtegenwoordig is, is hij dus enigszins overal
> tegelijkertijd. Beetje wollig, maar zoiets waarschijnlijk. Dan is het
> hele begrip "1 individu" nauwelijks van toepassing.
# De logica hiervan ontgaat me. Waarom kan God niet 1 zijn als Hij
alomtegenwoordig is?
.
Zo; en nu eerst een Bavaria.
.
.
Greetings from the holy land.

Eliyahu.
 
vanrees.org logo

About me

My name is Reinout van Rees and I work a lot with Python (programming language) and Django (website framework). I live in The Netherlands and I'm happily married to Annie van Rees-Kooiman.

Weblog feeds

Most of my website content is in my weblog. You can keep up to date by subscribing to the automatic feeds (for instance with Google reader):