Reactie Harry Mosterd, Evangeliegemeente Morgenstond DelftΒΆ

Beste Broeders in de Here Jezus,

Bedankt voor het toesturen van dit epistel. Ik kan me levendig voorstellen dat jullie je zorgen maken en dat je merkt dat er een aantal studenten zijn die het hier moeilijk mee hebben.

Toch zijn de beweringen die deze jongeman doet niet nieuw. Het zal ons opnieuw dwingen zelf de Schrift te onderzoeken. Gelukkig hoeven wij niet het wiel uit te vinden want velen zijn ons hier al in voor gegaan. We mogen studies aanhalen van Messias belijdende Joden die maar al te vaak met dit bijltje moeten werken omdat zij vaak het mikpunt zijn van dit soort aanvallen.

De vraag geeft eigenlijk al direkt aan waarom ze moeite hebben met het N.T. omdat ze dan ook Jezus zouden moeten erkennen als Heer en God. Velen doen dat nu al gelukkig wel. Helaas is het christendom door de afgelopen eeuwen heen niet al te goed bezig geweest gezien hun houding t.o.v. Israel en de Jood waardoor er een vijandschap zou kunnen komen. Zij hebben ons als christenen helaas wel wat te verwijten. Er is hun door de christenen ook wel wat aangedaan. De nuancering die wij onder christenen aanbrengen moet je niet van hun verwachten. Daar zijn ze te veel voor vervolgd.

Laten we proberen te kijken waar ze het nu juist zo moeilijk mee hebben en begrip op brengen omdat ook Paulus al melde in Romeinen 11 vers 25 + 26 dat er een gedeeltelijke verharding over Israel is totdat de volheid der heidenen binnengaat. Zo ver is het nog niet. In Hosea 14 vers 5 zegt de profeet dat God zelf hun afkerigheid zal genezen.

Wij zullen samen met een aantal oudsten en leraars kijken wat we jullie kunnen aanreiken en jullie horen nog van ons. Wellicht kunnen jullie ook informeren bij Rabbijn Lion Erwtenman van de enige nederlandse Messias belijdende gemeente in Amsterdam. Verder is er lektuur van David H. Stern - Het evangelie is Joods, en de Tora van Ariel en Devorah Berkowitz.

Wijzelf hebben een studie over de roots waar we de spullen nog even van moeten verzamelen.Wellicht hebben jullie daar ook nog wat aan. Verder zullen we dan nog proberen inhoudelijk te reageren.

Gods zegen.

Harry Mosterd Evangeliegemeente Morgenstond Delft

 
vanrees.org logo

About me

My name is Reinout van Rees and I work a lot with Python (programming language) and Django (website framework). I live in The Netherlands and I'm happily married to Annie van Rees-Kooiman.

Weblog feeds

Most of my website content is in my weblog. You can keep up to date by subscribing to the automatic feeds (for instance with Google reader):