cexml_nl.dtd

<!ELEMENT cexml
(geprefabriceerd-betonnen-element|plaat|voorgespannen-vloerplaat-met-toplaag|toplaag|voorgewapende-vloerplaat|kanaalplaat|kanaalplaat-met-toplaag|toplaag|dubbele-T|dubbele-T-met-toplaag|toplaag|blok|ligger|voorgespannen-rechthoekige-ligger|voorgespannen-omgekeerde-L-ligger|voorgespannen-T-ligger|kolom|interne-kolom|wandkolom|hoekkolom|overige-elementen|toplaag)*> 
<!ELEMENT geprefabriceerd-betonnen-element EMPTY>
<!ATTLIST geprefabriceerd-betonnen-element amount CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT plaat (overspanning|breedte|dikte|dragen-van-belasting)*>
<!ATTLIST plaat amount CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT voorgespannen-vloerplaat-met-toplaag
(overspanning|breedte|dikte|dragen-van-belasting)*> 
<!ATTLIST voorgespannen-vloerplaat-met-toplaag amount CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT voorgewapende-vloerplaat
(overspanning|breedte|dikte|dragen-van-belasting)*> 
<!ATTLIST voorgewapende-vloerplaat amount CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT kanaalplaat (overspanning|breedte|dikte|dragen-van-belasting)*>
<!ATTLIST kanaalplaat amount CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT kanaalplaat-met-toplaag
(overspanning|breedte|dikte|dragen-van-belasting)*> 
<!ATTLIST kanaalplaat-met-toplaag amount CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT dubbele-T (overspanning|breedte|dikte|dragen-van-belasting)*>
<!ATTLIST dubbele-T amount CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT dubbele-T-met-toplaag
(overspanning|breedte|dikte|dragen-van-belasting)*> 
<!ATTLIST dubbele-T-met-toplaag amount CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT blok (overspanning|breedte|dikte|dragen-van-belasting)*>
<!ATTLIST blok amount CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT ligger (constructiehoogte|overspanning)*>
<!ATTLIST ligger amount CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT voorgespannen-rechthoekige-ligger (constructiehoogte|overspanning)*>
<!ATTLIST voorgespannen-rechthoekige-ligger amount CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT voorgespannen-omgekeerde-L-ligger (constructiehoogte|overspanning)*>
<!ATTLIST voorgespannen-omgekeerde-L-ligger amount CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT voorgespannen-T-ligger (constructiehoogte|overspanning)*>
<!ATTLIST voorgespannen-T-ligger amount CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT kolom (lengte|oppervlakte)*>
<!ATTLIST kolom amount CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT interne-kolom (lengte|oppervlakte)*>
<!ATTLIST interne-kolom amount CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT wandkolom (wapening|lengte|oppervlakte)*>
<!ATTLIST wandkolom amount CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT hoekkolom (wapening|lengte|oppervlakte)*>
<!ATTLIST hoekkolom amount CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT overige-elementen EMPTY>
<!ATTLIST overige-elementen amount CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT toplaag (dikte)*>
<!ATTLIST toplaag amount CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT overspanning EMPTY>
<!ATTLIST overspanning m CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT breedte EMPTY>
<!ATTLIST breedte m CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT dikte EMPTY>
<!ATTLIST dikte m CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT constructiehoogte EMPTY>
<!ATTLIST constructiehoogte m CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT lengte EMPTY>
<!ATTLIST lengte m CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT oppervlakte EMPTY>
<!ATTLIST oppervlakte m_2 CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT wapening EMPTY>
<!ATTLIST wapening prcnt CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT dragen-van-belasting EMPTY>